Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen over kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

29.02.2024

Oppstart av verneprosess for frivillig skogvern

Vi melder om at vi starter opp verneprosess med hjemmel i naturmangfoldloven § 42. Områdene kommer som tilbud fra grunneier, og Allskog og Norskog har vært grunneiernes forhandlingspartner. Ivaretakelse av biologisk mangfold og truet natur er viktig i kampen mot klima- og naturkrisen.


26.02.2024

Tilsynsaksjon med mudre-/dumpe/utfyllingsprosjekter 2023 – oppsummering av resultatene

Miljøforvaltningens landsdekkende tilsynsaksjon med mudring og utfylling i sjøen viste få alvorlige brudd, men mange mangler i skriftlige rutiner.


21.02.2024

Møte i rovviltnemnda 27. februar 2024

Rovviltnemnda i region 6 avholder nemndsmøte digitalt via Teams den 27. februar 2024 kl 08.30.


20.02.2024

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark 20 år!

Hurra for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark som fyller 20 år i dag!


19.02.2024

Ulovlig hogst i Bymarka naturreservat

Statsforvalteren har anmeldt ulovlig hogst i Bymarka naturreservat i Trondheim kommune. 


13.02.2024

Søknad om tiltak i sjø – utfylling med sprengstein – Strand havn - Osen kommune

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Osen kommune om utfylling i sjø på eiendom gb.nr. 14/83 i Strand havn, Osen.


12.02.2024

Industrien må betale gebyr for årsrapporter

Fra 2024 må virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven betale gebyr for saksbehandling av årsrapporten.


05.02.2024

Trondheim Sorteringsanlegg i Lia har fått endret sin tillatelse.

Statsforvalteren endrer Franzefoss Gjenvinning AS sin tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av avfall, kasserte fritidsbåter og mindre yrkesfartøy på Trondheim sorteringsanlegg i Lia.


30.01.2024, Endra 09.02.2024

Kvotejakt på gaupe 2024

Oppdatering 01.03.2024 kl. 13:36: Kvotejakta på gaupe i region 6 er stengt som følge av at hunndyrkvoten ble fylt 1. mars 2024. Det er fremdeles åpnet for kvotefri jakt i Oppdal og Røros kommuner i Trøndelag og utefor forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal til og med 28. mars 2024.


26.01.2024

Statkraft Energi AS søker om utslippstillatelse for driving av tunnel i forbindelse med bygging av nytt Svean kraftverk.

Utslippene skal føres til Nidelva ved Svean og ut i Selbusjøen ved Grendstad og skal renses før utslipp.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.