Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen over kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

11.08.2022

Godkjenning av kadaverhund ekvipasjer

Viste du at Statsforvalteren støtter Norske Kadaverhunder med tilskudd for å gjennomføre grunnkurs og godkjenningsprøver for kadaverhundekvipasjer i Trøndelag? Bruk av kadaverhund er et godt hjelpemiddel for å finne sauekadaver, og det er ønskelig med økt dekning av godkjente kadaverhundekvipasjer rundt omkring i Trøndelag. 


09.08.2022

Seminar om byggavfall og miljøgifter

Alle kommuner, avfallsaktører, entreprenører og konsulenter inviteres til seminar om byggavfall og miljøgifter på Stjørdal 22. september 2022.


09.08.2022

Råd om håndtering av store døde dyr og døde hester

Statsforvalteren mottar hvert år henvendelser fra dyreeiere som ønsker tillatelse til nedgraving av store dyr og særlig fritidshester. Det er behov for å gi råd til dyreeiere om hvordan store døde dyr bør håndteres.


05.08.2022

Forvaltningsplan for Kongrosletta naturreservat på høring

Statsforvalteren har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Kongrosletta naturreservat i Stjørdal kommune. Forvaltningsplanen er nå ute på høring


02.08.2022

Søknad om tillatelse til mottak og behandling av kasserte kunstgressbaner - TeBe Sport AS - Melhus

TeBe Sport AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellonlagring og separering av råvarer fra kunstgressbaner i Melhus kommune. 


21.07.2022

Høring - søknad om endring av tillatelse for deponi for rene masser - Frøseth AS - Levanger

Frøseth AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven for deponi for rene masser på Halsan i Levanger kommune.


07.07.2022

Søknad om endring av tillatelse - Fillan gjenvinningsstasjon - Hitra

ReMidt IKS søker om endring av sin tillatelse etter forurensningsloven for Fillan gjenvinningsstasjon på Hitra.


07.07.2022

Røra fabrikker - søknad om utsatt frist for å oppfylle krav i utslippstillatelsen

Røra fabrikker, Inderøy kommune, søker om utsatt frist til 1.9.25 med å oppfylle krav i gjeldende utslippstillatelse. Dette innebærer ca. 2 ½ års utsettelse med å oppfylle utslippskrav i tillatelse av 2021 og at deler av vaskevannet fra fabrikken vil gå urenset ut


05.07.2022

Høring – søknad om tiltak i sjø – Olderøya – 43/40 og 43/41, Hitra kommune

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Olderøya AS om tiltak i sjø på vestsiden av Olderøya i Hitra kommune.


05.07.2022

Høring – søknad om tiltak i sjø – utfylling i sjø – Hitra Marina - Strømvik, Hitra kommune

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Elsi Eiendom AS om tiltak i sjø ved Hitra Marina, Strømvika (gb.nr. 17/9 og 17/70), Hitra kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.