Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


17.01.2022

Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - gnr/bnr 85/1 - Melhus kommune

Kåre Hangerås søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser i Melhus kommune.


12.01.2022

Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - Høghåmmåren - Levanger kommune

Nye Veier AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser i Levanger kommune.


10.01.2022

Omgjøring av kommunale vedtak om motorferdsel i utmark

Statsforvalteren i Trøndelag omgjør Rindal kommune sitt vedtak som åpnet for kjøring på barmark med minigraver og sekshjuling. Samtidig varsler Statsforvalteren mulig omgjøring av Nærøysund kommune sitt vedtak som åpnet for bruk av ATV på barmark.


06.01.2022

Mistenker at lav vannføring førte til muslingdød

I fjor sommer ble det funnet tusenvis av døde muslinger i Fossingelva i Levanger kommune. Forholdene i elva ble grundig undersøkt i håp om å finne årsaken.


22.12.2021

Søknad om tillatelse til utslipp fra biogassanlegg på gnr/bnr. 53/308 og 53/304 Ductor Sunndal AS i Sunndal kommune.

Ductor Sunndal AS søker om tillatelse til utslipp fra biogassanlegg på gnr/bnr. 53/308 og 53/304 i Sunndal kommune.

 

 


21.12.2021

Forollhogna nasjonalpark 20 år

21.desember 2001 ble Forollhogna vernet og opprettet som en av landets nasjonalparker.


17.12.2021

Opprettelse av naturreservat

Nideng naturreservat, Trondheim kommune, er opprettet gjennom vedtak i statsråd, 17.desember 2021


06.12.2021

Høring – søknad om tiltak i sjø – Dyrøy fergeleie – 60/4 – Seterholmen, Frøya kommune

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Trøndelag fylkeskommune om tiltak i sjø ved Dyrøy fergeleie, Seterholmen i Frøya kommune.

 

 


03.12.2021

Informasjonsmøte om revisjon av forvaltningsplan for Bymarka naturreservat og besøksstrategi

Statsforvalteren inviterer til informasjonsmøte angående arbeid med revisjon av forvaltningsplanen for Bymarka naturreservat i Trondheim, og arbeid med besøksstrategi.


03.12.2021

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan og besøksstrategi for Bymarka naturreservat i Trondheim

Statsforvalteren melder med dette oppstart av arbeid med revisjon av forvaltningsplanen for Bymarka naturreservat og besøksstrategi for verneområdet. Verneområdet ligger i Trondheim kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.