Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen over kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

01.12.2022

PRESSEMELDING

Statsforvalteren gir tillatelse til drift av biogassanlegg

 

 


30.11.2022

Lisensfelling av ulv i region 6 Midt-Norge 2022-2023

Lisensfellingsperioden for ulv er fra 1.desember 2022 til 31. mai 2023 eller til kvotene er fylt.

Rovviltnemnda i region 6 har vedtatt at inntil 2 ulver kan felles. Kvoten er felles for hele regionen.


30.11.2022

Søknad om utslippstillatelse for anleggsarbeider og tunnelvaskevann fra Frøyatunnelen

I forbindelse med oppgradering av Frøyatunnelen søker Trøndelag fylkeskommune om tillatelse til midlertidig utslipp av prosessvann fra dette arbeidet (bl.a. betongarbeider og noe sprenging og vannmeisling).


29.11.2022

Høring - søknad om tillatelse til mottak og midlertidig lagring av rundballeplast på Moen Gård – Spillumsvika- Namsos kommune

Bakgrunn for søknad

Mottak av avfall behøver en tillatelse til forurensning etter § 11, jf. § 29 om avfallsmottak. Moen gård transporterer rundballer til kunder nord i Trøndelag.

 


28.11.2022

Søknad om tillatelse - utvidet drift av snødeponi - Storøra - Levanger kommune

Levanger kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til utvidet drift av snødeponi.


23.11.2022

Søknad om tillatelse - drift av snødeponi - Tranamarka - Steinkjer kommune

Steinkjer kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av snødeponi.

 


11.11.2022

Søknad - mottak og behandling av asfalt og betong i Vassfjellet, Trondheim - Franzefoss Pukk AS

Franzefoss Pukk AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å motta brukt asfalt og betong i Vassfjellet pukkverk i Trondheim.


11.11.2022

Søknad om endring av tillatelse - Fossberga, Stjørdal - Franzefoss Pukk AS

Franzefoss Pukk AS søker om endring av sin tillatelse etter forurensningsloven til mottak og behandling av brukt asfalt og betong i Fossberga pukkverk i Stjørdal.


10.11.2022

Søknad om utslippstillatelse for Nutrimar AS i Orkland kommune

Nutrimar skal bearbeide og videreforedle bi-produkter fra kyllingprodusenter og produsere kyllingmel og fett. Oppstart av anlegget planlegges i 2024 og det søkes om å behandle 23.000 tonn i 2024 og 63.000 tonn i 2036.


09.11.2022

Store mengder fiskeredskaper funnet på vernede korallrev i Trondheimsfjorden

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statsforvalteren utført kartlegging av flere vernede korallrev i Trondheimsfjorden.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.