Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen over kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

28.09.2022

Ørland kommune er Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har offentliggjort at Ørland kommune med Rusaset-prosjektet og Austråttlandskapet er utpekt som norsk kandidat til Europarådets landskapspris i 2022-2023. Prisen deles ut til tiltak som sikrer gode landskapskvaliteter og styrker vern, forvaltning eller planlegging av landskap.


27.09.2022

Søknad om tillatelse til utfylling i sjø – Hellstranda – Nye Veier AS – Stjørdal kommune

Nye Veier AS søker om tillatelse til utfylling i sjø ved Hellstranda (gnr./bnr. 4130/1, 500/1 og 162/165) i Stjørdal kommune i forbindelse med oppgradering av eksisterende E6 mellom Helltunnelen og Værneskrysset.


19.09.2022

Høring - søknad om drift av sorteringsanlegg for næringsavfall - Norsk Gjenvinning AS - Terminalen 5 - Trondheim

Norsk Gjenvinning AS avd. Trondheim søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av sorteringsanlegg for næringsavfall på Terminalen 5. 


16.09.2022

Høring - søknad om endring av tillatelse - mottak og mellomlagring av forurensede rive- og gravemasser - Veidekke Industri AS - Trondheim

Veidekke Industri AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av forurensede gravemasser i Bynesveien 34B, Trondheim kommune.


15.09.2022

Bjørnene felt i Snåsa var kjente individer

DNA fra de to hannbjørnene som ble felt på skadefelling i Snåsa er nå analysert, og viser at begge bjørnene var registrert tidligere i år.


12.09.2022

Søknad om ny utslippstillatelse for Stensaas Reinsdyrslakteri AS i Røros kommune.

Stensaas Reinsdyrslakteri AS søker om ny utslippstillatelse for fabrikken i Røros kommune.


06.09.2022

Høring - søknad om tillatelse til deponi for rene masser - Søbstad AS - Furuhaugen - Trondheim


25.08.2022

Lisensfelling av jerv 2022-2023

KLD har vedtatt å endre lisensfellingsperioden for jerv slik at den nå starter allerede den 20. august 2022 og varer frem til den 15. februar 2023.

For mer informasjon om regelverk, kart og kvoter for lisensfelling av jerv 2022-2023: Trykk her


11.08.2022

Godkjenning av kadaverhund ekvipasjer

Viste du at Statsforvalteren støtter Norske Kadaverhunder med tilskudd for å gjennomføre grunnkurs og godkjenningsprøver for kadaverhundekvipasjer i Trøndelag? Bruk av kadaverhund er et godt hjelpemiddel for å finne sauekadaver, og det er ønskelig med økt dekning av godkjente kadaverhundekvipasjer rundt omkring i Trøndelag. 


09.08.2022

Seminar om byggavfall og miljøgifter

Alle kommuner, avfallsaktører, entreprenører og konsulenter inviteres til seminar om byggavfall og miljøgifter på Stjørdal 22. september 2022.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.