Naturrestaurering

Oppdatert 02.02.2023

FN har erklært 2021-2030 som tiåret for naturrestaurering. Restaurering av økosystemer har som mål å forhindre, stoppe og reversere forringelsen av økosystemer på alle kontinenter og i alle hav.

Det kan bidra til å utrydde fattigdom, forhindre en masseutryddelse av arter, samt bekjempe klimaendringer. Betydningen av å restaurere er understreket både i rapporter fra naturpanelet (IPBES) og klimapanelet (IPCC).

Den nye Naturavtalen påpeker også hvor viktig det nå er å restaurere mer natur, og har satt som mål å restaurere hele 30% av de forringede økosystemene innen 2030.

Statsforvalteren gjennomfører hvert år naturrestaureringsprosjekter både innenfor og utenfor verneområder. Vi ønsker innspill fra kommuner, evt privatpersoner om aktuelle områder. Benytt kontaktinformasjon som står i høyre marg.

En betydelig del av norske våtmarker er påvirket av inngrep eller bruk, og restaurering vil i mange tilfeller være hensiktsmessig for å gjenskape våtmarkers naturlige funksjoner og egenskaper.

I 2016 ble en strategisk plan for restaurering av våtmark i Norge utarbeidet i et samarbeid mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet. Planen er revidert for å gjelde i fem nye år (2021-2025), og de siste årene er det blitt restaurert mye våtmark i Norge, spesielt myr. Se link til planen i høyre marg.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 29.06.2023

Anskaffelse av utredning: "Stortjønna i Lund, Namsos – Vurdering av grunnlaget for naturrestaurering og plan for hvordan naturrestaureringen bør foregå"

Statsforvalteren i Trøndelag lyser nå ut bestilling av utredning av mulighetene for vellykket naturrestaurering av Stortjønna i Lund, Namsos og en plan for hvordan dette best kan gjennomføres.


Publisert 02.02.2023

Verdens våtmarksdag

Verdens våtmarksdag feires den 2. februar hvert år for å markere datoen for opprettelsen av Ramsarkonvensjonen. Det er en avtale mellom landene om ivaretakelse av våtmarker i bred forstand; både som leveområde for flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker.