Verdens våtmarksdag

Verdens våtmarksdag feires den 2. februar hvert år for å markere datoen for opprettelsen av Ramsarkonvensjonen. Det er en avtale mellom landene om ivaretakelse av våtmarker i bred forstand; både som leveområde for flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker.

Publisert 02.02.2023

Norge er et av de landene i Europa som har størst variasjon av våtmarker.

Våtmarkene er i dag en av de mest truede naturtypene globalt. 54 prosent av verdens våtmarker har forsvunnet som følge av nedbygging, oppdyrking og andre arealbruksendringer de siste 120 årene. Ca. 87% av våtmarkene globalt har gått tapt siden år 1700, vi mister våtmark tre ganger så fort som vi mister naturskog.

Store deler av opprinnelig våtmark i Norge er ødelagt eller i dårlig tilstand. Dette skyldes først og fremst oppdyrking og nedbygging, samt elveutretting, oppdemning og torvhøsting.

Selv om torvmark, inkludert myr, kun dekker 3 prosent av jordens overflate, inneholder de dobbelt så mye karbon som alle verdens skoger!

I anledningen verdens våtmarksdag har Statsforvalteren i Trøndelag laget en presentasjon som viser hvordan vi jobber med restaurering av myrlandskap. Klikk på presentasjonen for å starte.

 

Det var en gang ei myr

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.