Motorferdsel

Oppdatert 03.01.2022

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Endringer i regelverket i 2015 gjør at kommunene nå kan legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.04.2022

Sluttrapport om motorferdsel i utmark på barmark

Gjennom et toårig prosjekt har Statsforvalteren i Trøndelag skaffet seg oversikt over kommunenes forståelse og praktisering av regelverket på motorferdeselsområdet, med hovedvekt på barmark. Nå er sluttrapporten ferdig, og rapporten slår fast at praksisen i Trøndelag i all hovedsak er i tråd med regelverket.


Publisert 10.01.2022

Omgjøring av kommunale vedtak om motorferdsel i utmark

Statsforvalteren i Trøndelag omgjør Rindal kommune sitt vedtak som åpnet for kjøring på barmark med minigraver og sekshjuling. Samtidig varsler Statsforvalteren mulig omgjøring av Nærøysund kommune sitt vedtak som åpnet for bruk av ATV på barmark.


Publisert 01.09.2021

Varsler mulig omgjøring

Statsforvalteren i Trøndelag har varslet Lierne kommune om mulig omgjøring av fem dispensasjonsvedtak, der kommunen har gitt tillatelse til bruk av ATV i utmark.


Publisert 08.11.2019

Tilskriver kommunene

Fylkesmannens klima- og miljøavdeling tilskriver nå kommunene i Trøndelag i forbindelse med regelverksavklaringen fra departementet om motorferdsel i utmark.


Publisert 12.07.2019

Varsler mulig omgjøring

Fylkesmannen i Trøndelag varsler mulig omgjøring av vedtak der Lierne kommune har gitt dispensasjon til bruk av ATV i utmark.


Publisert 25.10.2018

Opphever fire vedtak

Fylkesmannen i Trøndelag opphever flere vedtak der Lierne kommune har gitt dispensasjoner fra motorferdselsloven. Totalt fire vedtak oppheves.