Motorferdsel

Snøscooter i sollys
Snøskuter i vårsola. Dette er én av typene kjøretøy som reguleres gjennom lov og og forskrift om motorferdsel i utmark. Kreditering: mostphotos.com
Oppdatert 03.01.2023

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Kommunen kan dessuten legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Vis mer


Publisert 08.03.2023

Midlertidig motorferdselforbud i Tana kommune

Statsforvalteren i Troms og Finnmark vedtar et midlertidig motorferdselforbud i Polmakdalen i Tana kommune.


Publisert 21.06.2022

Digitale foredrag

Her finner du korte digitale foredrag om sentrale temaer for behandling av saker om motorferdsel i utmark. Disse kan brukes i opplæring og som oppslagsverk når du jobber med saker. 


Publisert 11.05.2022

En podkast for deg i Troms og Finnmark

Forvalterpodden er en podkast fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark - for deg som bor i nord og vil vite mer og lære mer om vår rolle og våre oppgaver.


Sist endret 26.08.2021

Motorferdsel i utmark under elgjakt – hva er lov?

Før jaktlagene drar til skogs eller til fjells er det viktig å vite hva som er lov og ikke når det gjelder motorferdsel i utmark.


Publisert 18.06.2021

Når er motorferdsel i utmark tillat

Kort forklart


Publisert 18.06.2021

Snøskuter- og barmarksløyper

Her finner du oversikt og lenker til alle gjeldende forskrifter for snøskuterløyper og barmarksløyper.


Publisert 18.06.2021

Myndighetenes ansvar

Hvilke myndigheter arbeider med motorferdsel i utmark?


Publisert 18.06.2021

Stenging av løyper/områder for motorferdsel

Kort forklart


Publisert 18.06.2021

Regler for søknad om dispensasjon/klage

Kort forklart


Publisert 15.04.2021

Snøskuter til hytta - hva er lov?

Eier du hytte kan du søke kommunen om dispensasjon for å transportere bagasje og utstyr til hytta. Kan bestemor, svigermor og barn kjøre for eier? Her finner du svaret! 


Publisert 16.03.2021

Samarbeid om motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark skal være lovlig og regulert. I Troms og Finnmark samarbeider Statsforvalteren, Politiet, Statens naturoppsyn og Fjelltjenesten i et eget «motorforum».  


Publisert 15.05.2020

Forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord-Troms

Vi har forlenget åpning av seks snøskuterløyper i Nord-Troms til og med 17. mai. Departementet endret sine føringer. Nå skal søknader om forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord-Troms og Finnmark behandles likt. 


Publisert 05.05.2020

Praksis for forlenget åpning av snøskuterløyper

Det er stilt spørsmål ved praksisen for forlenget åpning av snøskuterløyper i Troms og Finnmark. Dagens regelverk gir ikke rom for å gi dispensasjon til forlenget åpning av skuterløyper i Nord-Troms, da dette ikke tidligere har vært praksis der. Vi legger fram denne saken for Klima- og miljødepartementet.