Motorferdsel

Snøscooter i sollys
Snøskuter i vårsola. Dette er én av typene kjøretøy som reguleres gjennom lov og og forskrift om motorferdsel i utmark. Kreditering: mostphotos.com
Oppdatert 02.05.2024

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Kommunen kan dessuten legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Kurs og veiledningsmateriell

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har laget veiledningsmateriell som alle landets kommuner kan bruke. Veiledningen gjør det lettere for kommuner å gjøre lovlige og kontrollerbare vedtak. Målet er likebehandling og å ivareta natur, dyreliv, friluftslivinteresser og rein. Selv om målet er lik praksis, gjør regelverket at noe vil være forskjellig fra kommune til kommune.

Nettkurs (Statsforvalteren i Troms og Finnmark)
Presedensarkiv (Statsforvalteren i Troms og Finnmark)

Vis mer


Publisert 02.05.2024

176 skuterløyper får lenger åpning

Totalt 176 skuterløyper i Troms og Finnmark får forlenga åpningstid etter 4. mai.


Publisert 11.04.2024, Sist endret 11.04.2024

Forlenget åpning av skuterløyper i Finnmark og Nord-Troms, og dispensasjoner etter 5. mai

Søknadsskjema for å søke om forlenget åpning av skuterløypene i Finnmark og Nord-Troms er åpnet for kommunene.


Publisert 06.07.2023

Drone i ferien? - Husk at regelverket ikke tar ferie!

Skal du ut og fly drone i sommer? 
Da må du være forberedt på det som kanskje kommer!


Publisert 28.04.2023

Disse skuterløypene får forlenga åpning

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har forlenga åpning av 146 antall skuterløyper etter 4. mai. 54 løyper får ikke forlenga åpning, er allerede stengt eller søknaden er trukket av kommunen. 


Publisert 20.04.2023

Pukkellaks og motorferdsel: Dette må du huske

Kampen mot årets invasjon av pukkellaks nærmer seg. Men husk at dersom du skal bruke motoriserte framkomstmidler i utmark må du ha tillatelsen i orden.  Les mer her hva som gjelder!


Publisert 21.06.2022

Digitale foredrag

Her finner du korte digitale foredrag om sentrale temaer for behandling av saker om motorferdsel i utmark. Disse kan brukes i opplæring og som oppslagsverk når du jobber med saker.

Nederst på siden finner du også hele kursserien som vi gjennomførte i 2020-2022, med både opptak, presentasjoner og maler.


Publisert 11.05.2022

En podkast for deg i Troms og Finnmark

Forvalterpodden er en podkast fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark - for deg som bor i nord og vil vite mer og lære mer om vår rolle og våre oppgaver.


Sist endret 26.08.2021

Motorferdsel i utmark under elgjakt – hva er lov?

Før jaktlagene drar til skogs eller til fjells er det viktig å vite hva som er lov og ikke når det gjelder motorferdsel i utmark.


Publisert 18.06.2021

Hva er tillat av motorferdsel i utmark?

Kort forklart


Publisert 18.06.2021

Snøskuter- og barmarksløyper

Her finner du oversikt og lenker til alle gjeldende forskrifter for snøskuterløyper og barmarksløyper.


Publisert 18.06.2021

Myndighetenes ansvar

Hvilke myndigheter arbeider med motorferdsel i utmark?


Publisert 18.06.2021

Regler for klage og søknad om dispensasjon

Kort forklart


Publisert 15.04.2021

Snøskuter til hytta - hva er lov?

Eier du hytte kan du søke kommunen om dispensasjon for å transportere bagasje og utstyr til hytta. Kan bestemor, svigermor og barn kjøre for eier? Her finner du svaret! 


Publisert 16.03.2021

Samarbeid om motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark skal være lovlig og regulert. I Troms og Finnmark samarbeider Statsforvalteren, Politiet, Statens naturoppsyn og Fjelltjenesten i et eget «motorforum».  


Publisert 15.05.2020

Forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord-Troms

Vi har forlenget åpning av seks snøskuterløyper i Nord-Troms til og med 17. mai. Departementet endret sine føringer. Nå skal søknader om forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord-Troms og Finnmark behandles likt.