Motorferdsel

Snøscooter i sollys
Oppdatert 03.01.2023

Køyring med motorisert køyretøy i utmark blir regulert av motorferdsellova med tilhøyrande forskrifter. Det er kommunane som handhevar lova på dette området. Statsforvaltaren gir rettleiing til kommunane og er klageinstans for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdsellova er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdiar. Lova har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forboden. Regelverket opnar likevel for nødvendig køyring i samband med for eksempel nødutrykking eller forsvarsøvingar.

Kommunen kan dessutan leggje ut snøskuterløyper for køyring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det eigne reglar.

Vis meir


Publisert 28.04.2023

Disse skuterløypene får forlenga åpning

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har forlenga åpning av 146 antall skuterløyper etter 4. mai. 54 løyper får ikke forlenga åpning, er allerede stengt eller søknaden er trukket av kommunen. 


Publisert 20.04.2023

Pukkellaks og motorferdsel: Dette må du huske

Kampen mot årets invasjon av pukkellaks nærmer seg. Men husk at dersom du skal bruke motoriserte framkomstmidler i utmark må du ha tillatelsen i orden.  Les mer her hva som gjelder!


Publisert 11.04.2023

Motorferdselforbudet i Polmakdalen oppheves

Statsforvalteren opphever motorferdselforbudet i Polmakdalen i Tana kommune.


Publisert 31.03.2023

Forlenget åpning av skuterløyper i Finnmark og Nord-Troms

Søknadsskjema for å søke om forlenget åpning av skuterløypene i Finnmark og Nord-Troms er åpnet for kommunene.


Publisert 08.03.2023

Midlertidig motorferdselforbud i Tana kommune

Statsforvalteren i Troms og Finnmark vedtar et midlertidig motorferdselforbud i Polmakdalen i Tana kommune.


Publisert 21.06.2022

Digitale foredrag

Her finner du korte digitale foredrag om sentrale temaer for behandling av saker om motorferdsel i utmark. Disse kan brukes i opplæring og som oppslagsverk når du jobber med saker. 


Publisert 11.05.2022

En podkast for deg i Troms og Finnmark

Forvalterpodden er en podkast fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark - for deg som bor i nord og vil vite mer og lære mer om vår rolle og våre oppgaver.


Sist endra 26.08.2021

Motorferdsel i utmark under elgjakt – hva er lov?

Før jaktlagene drar til skogs eller til fjells er det viktig å vite hva som er lov og ikke når det gjelder motorferdsel i utmark.


Publisert 18.06.2021

Hva er tillat av motorferdsel i utmark?

Kort forklart


Publisert 18.06.2021

Snøskuter- og barmarksløyper

Her finner du oversikt og lenker til alle gjeldende forskrifter for snøskuterløyper og barmarksløyper.


Publisert 18.06.2021

Myndighetenes ansvar

Hvilke myndigheter arbeider med motorferdsel i utmark?


Publisert 18.06.2021

Regler for klage og søknad om dispensasjon

Kort forklart


Publisert 15.04.2021

Snøskuter til hytta - hva er lov?

Eier du hytte kan du søke kommunen om dispensasjon for å transportere bagasje og utstyr til hytta. Kan bestemor, svigermor og barn kjøre for eier? Her finner du svaret! 


Publisert 16.03.2021

Samarbeid om motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark skal være lovlig og regulert. I Troms og Finnmark samarbeider Statsforvalteren, Politiet, Statens naturoppsyn og Fjelltjenesten i et eget «motorforum».  


Publisert 15.05.2020

Forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord-Troms

Vi har forlenget åpning av seks snøskuterløyper i Nord-Troms til og med 17. mai. Departementet endret sine føringer. Nå skal søknader om forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord-Troms og Finnmark behandles likt.