Snøskuter- og barmarksløyper

Snøskuter i skuterløype. Foto: Jan Harald Thomassen

Her finner du oversikt og lenker til alle gjeldende forskrifter for snøskuterløyper og barmarksløyper.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.06.2021

Snøskuterløyper

Kart over snøskuterløyper
Kart over snøskuterløypene i Troms og Finnmark finner du i vår karttjeneste www.nordatlas.no under fanen «Løyper». MERK: Vi mangler for tiden løypekart for flere kommuner i fylket. Dette gjelder kommuner som ikke har sendt inn kartfil for sitt nye løypenett. Dersom du ikke finner løypekart for din kommune i www.nordatlas.no må du inntil videre gå til kommunens hjemmeside eller kommunens løypeforskrift.

Hvorfor finner jeg ikke kart over løypene i min kommune?
De gamle snøskuterløypene i Finnmark og Nord-Troms, fastsatt av Statsforvalteren, ble opphevet 19. juni 2021. Disse erstattes nå av nye løypeforskrifter vedtatt av kommunene.

Det er til dels stort avvik mellom det gamle løypenettet som lå i www.nordatlas.no og det nye løypenettet fastsatt av kommunene. De gamle løypekartene ble derfor tatt ut av Nordatlas i desember 2021. Alle kommuner som vedtar løypeforskrifter etter nytt lovverk skal sende inn kartfil (SOSI) over løypenettet til Miljødirektoratet for publisering i www.naturbase.no. Når løypenettet i en kommune er sendt inn og publisert i Naturbase, hentes løypedataene automatisk inn i www.nordatlas.no.

Hvor kan jeg laste ned løypekart til GPS?
Det er ikke lenger mulig å laste ned løypekart til GPS fra www.nordatlas.no. Flere kommuner har nå lagt til rette for nedlastning av eget løypekart til GPS. Se kommunes hjemmeside for mere informasjon.

Hvor finner jeg kommunens løypeforskrift?
Alle kommuner med snøskuterløyper har en egen forskrift hvor det er beskrevet hvor løypene går og hvilke regler som gjelder i løypenettet. Løypeforskriftene for den enkelte kommune ligger på www.lovdata.no. Søk på kommunens navn + «snøskuterløyper» for å finne kommunens løypeforskrift. Velg den sist vedtatte forskriften for din kommune (Nb! vedtatt etter 2015).

Når er en snøskuterløype åpen?
For at en snøskuterløype skal være åpen for motorferdsel må den både være merket i terrenget (stikker eller liknende) og være annonsert åpnet av kommunen. Vær oppmerksom på at kommunen kan stenge løyper på kort varsel dersom det er forhold som gjør dette nødvendig. Følg derfor med på kommunens hjemmesider for informasjon om åpne og stengte løyper før du legger ut på tur.

 

Barmarksløyper

I Finnmark finnes det «barmarksløyper» som er åpne for motorisert ferdsel for transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. Kart over barmarksløypene i Finnmark finner du i www.nordatlas.no under fanen «Løyper» -> «Barmarksløyper i Finnmark».

Barmarksløypene er enkle kjørespor og har varierende standard. I flere barmarksløyper er det derfor vektbegrensninger for å unngå terrengskader. Løypene åpner tidligst 1. juli, men åpnings- og stengingstidspunkt kan variere mellom kommuner. Hvilke regler som gjelder finner du i de kommunevise forskriftene om barmarksløyper på www.lovdata.no (se lenker under).

Forskrifter for barmarksløyper i Finnmark: 

Kontaktpersoner

Ta kontakt med kommunen din om du har spørsmål om snøskuter- og barmarksløyper.