Varsler omgjøring av snøscooter-tillatelser

Foto: Skjalg Ledang / Statsforvalteren i Trøndelag.

Statsforvalteren har fått oversendt flere vedtak om snøscooterkjøring fra trønderske kommuner som viser seg å ikke være i tråd med lovverket. Nå varsles omgjøring av vedtakene.

Publisert 24.01.2023

Lovverket åpner for at kommunen kan gi hytteeiere tillatelse til å kjøre bagasje med snøscooter til egen hytte. Det er imidlertid ikke anledning til å gi tillatelse til kjøring med egen scooter til leid hytte.

Det er lov om motorisert ferdsel i utmark som regulerer snøscooterkjøring. Kort fortalt er all motorisert ferdsel i utmark forbudt, men det kan gjøres unntak. Disse unntakene er nøye beskrevet i lovverket.

Gjelder leiehytter

– Vi har bedt kommunene om å sende oss saker hvor de gjør særskilte unntak utover det som er direkte beskrevet i lovverket. Det vi ser er at det er gitt tillatelser til å kjøre med egen scooter til leid hytte. Lovverket er svært tydelig – og det er faktisk ingen åpning for et slikt unntak, sier underdirektør Anne Sundet Tangen ved klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Så langt i år har statsforvalteren varslet omgjøring av kjøretillatelser i seks saker i Lierne kommune. Sakene er forskjellige, og kjøreavstandene varierer fra sak til sak. Det tar imidlertid ikke lovverket høyde for. I fjor omgjorde statsforvalteren en sak som gjaldt kjøring med egen scooter til leid hytte.

Åpner ikke for skjønn

– Det er en smal åpning for å gjøre særskilte unntak fra lovverket, men det gjelder ikke i disse sakene, uansett om man ber om å kjøre 200 meter eller 10 kilometer. Lovverket åpner altså ikke for fritt skjønn på dette området, sier seniorrådgiver Maria Skar Knutsen ved klima- og miljøavdelingen.

– Økningen i omfang av snøscooterkjøring i utmark de senere år, medfører økt press på annet friluftsliv, dyre- og fuglelivet og reindrifta. Lovverket skal bidra til å sikre at den samlede belastningen på disse verdiene begrenses, sier Skar Knutsen.

Viser til andre alternativer

Anne Sundet Tangen påpeker at det finnes andre unntak som loven åpner for. Deriblant ordninger med leiekjøring.

– Vi skjønner at for enkelte vil det kunne oppleves som mindre praktisk å ikke ha mulighet til å kjøre bagasje med egen snøscooter i disse tilfellene, men motorferdsellovverket er klart på dette punktet. Til grunn for vår vurdering ligger også faren for presedens. Det er mange utleiehytter, og omfanget av snøscooterkjøring vil kunne øke betydelig som følge av en utbredt praksis med kjøring med egen snøscooter til leide hytter. For å holde seg til lovverket, er det aktuelt å benytte seg av leiekjører eller leie hytte nærmere veg. Vi håper kommunene merker seg tolkningen av lovverket her slik at praksisen blir lik på dette området i hele Trøndelag, sier Sundet Tangen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner