Naturmangfold

Vet du at vi har regnskog i Trøndelag? At verdens største ugle, hubroen finnes i fylket? Eller at den 4 meter lange håkjerringa svømmer rundt i den rike Trondheimsfjorden? Vet du at billen elvesandjeger og nesten 100 andre insekter kan forsvinne fra elvebreddene langs Gaula hvis vi fortsetter å dyrke og bygge langs elva?

 

Fjellreven er her fortsatt fordi vi har tatt vare på den! Foto: Beate Sundgård

Nesten 300 dyr og planter kan forsvinne fra Trøndelag fordi vi ødelegger leveområdene deres. Vi hos Statsforvalteren jobber for å ta vare på naturen i fylket vårt. Fjellreven var nesten borte fra norsk natur fordi vi jaktet for mye på den. Nå er den tilbake fordi vi tar bedre vare på den. Gå inn på de ulike temaene over og les om trøndersk natur og hvordan vi jobber for å ta vare på mangfoldet i den.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Ny grunnsats for erstatning av rein tapt til rovvilt

Ny metode for beregning av grunnsatser gir lavere utbetaling for erstatning pr dyr av rein tapt til fredet rovvilt. Her kan du lese mer om hvorfor satsene er endret for reidriftsåret 2021/2022.


Ørland kommune er Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har offentliggjort at Ørland kommune med Rusaset-prosjektet og Austråttlandskapet er utpekt som norsk kandidat til Europarådets landskapspris i 2022-2023. Prisen deles ut til tiltak som sikrer gode landskapskvaliteter og styrker vern, forvaltning eller planlegging av landskap.


Rusaset-prosjektet foreslått som kandidat til Europarådets landskapspris

Prosjektet gikk ut på reetablering av Rusasetvatnet på ca. 250 daa og tilrettelegging for fugle- og dyreliv, samt friluftsliv i perioden 2014-2017. I norsk sammenheng er dette et svært stort naturrestaureringsprosjekt, og erfaringene er videreformidlet rundt om i landet. Prosjektet har også skapt internasjonal interesse.


Les dette før du ferdes i verneområder

Nå er høysesongen for friluftsliv startet, og det er flere ting man bør tenke på før man ferdes i naturen. Flere verneområder har spesielle regler for hvordan man kan bruke naturen.


Norges største hettemåkekoloni i positiv utvikling

Av registrerte kolonier av hekkende hettemåker i 2022, finner vi Norges mest tallrike på Tautra i Frosta kommune. Dette kan bety at Statsforvalterens tiltak for å holde vannkanalen rundt dammen åpen, har nyttet.


Kartlegging av naturtyper i Trøndelag 2022

På oppdrag for Miljødirektoratet vil det i 2022 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Selbu, Oppdal, Levanger, Heim, Orkland, Melhus, Verdal, Rennebu, Trondheim, Skaun og Røros. Kartleggingen i Trøndelag vil bli utført av firmaet Natur og Samfunn AS og vil skje en gang i perioden fra mai til oktober 2022.


De hemmelige artsopplysningene

Visste du at Statsforvalteren rår over en database med naturopplysninger som er unntatt offentlighet?


Fylkesmannens forslag til tilrådning for marint vern i Kråkvåg og Bjugnfjorden

Etter en lang og grundig prosess legger Fylkesmannen i Trøndelag nå fram sitt forslag til tilrådning for marint vern av Kråkvåg og Bjugnfjorden.


Nær bestandsmålet for moskus

Bestanden av moskus nærmer seg forvaltningsmålet på 200 dyr. For årene 2017 til 2020 er bestanden redusert fra 249 individer til 212.


Fjerner uønsket vegetasjon

Gjengroing av åpent vannspeil skal bremses i tre verneområder i Trøndelag i sommer. Det skjer ved hjelp av en helt spesiell farkost.