Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Moskusen på Dovre

Den tåler kulde og snø. Som en urokse står den av vinterstormene på Dovrefjell. Den er både i slekt med sauen og oksen. Vi fascineres av dette arktiske dyret som ikke skyr unna når den ser oss men lar oss få møte den ansikt til ansikt i fjellet. Moskusen er satt ut på Dovre og hører kanskje ikke til her, men så har vi rukket å bli så glad i den. Hvis du skal på tur på Dovre der moskusen lever så må du ta visse forhåndregler for hvor nærme du kan gå osv.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Moskusflokk på Dovre. Foto: Bjørn Rangbru. 

I de grå boksene under kan du lese mer om moskusen, blant annet om hvor mange moskus som lever på Dovrefjell, hvordan moskusen forvaltes og hvordan du bør oppføre deg hvis du er på tur i områder med moskus. Trykk på boksene og les mer.  

Ansvarlig for tekst og bilder på disse sidene er Bjørn Rangbru og Beate Sundgård