Moskusen i Norge er satt ut

I Norge er moskusen satt ut. Moskus lever i dag naturlig i Alaska, i arktiske strøk av Nord-Amerika og Grønland. De største bestandene finnes i Canada og Grønland.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.03.2018

 

Moskusen fantes i Norge for 30 000 – 100 000 år siden
Flere "fossilfunn" av moskus i Skandinavia viser det. På Innset i Rennebu kommune ble det i 1913 ble funnet to ryggvirvler av moskus. Moskusen overlevde imidlertid ikke siste istid i Skandinavia. Den moskusen som vi i dag har i Norge er satt ut, og stammen på Dovrefjell er langt unna dagens opprinnelige moskusstammer. Den er derfor en fremmed art.
På Dovrefjell er moskusen satt ut flere ganger. I 1931 ble 10 dyr fra Grønland sluppet ved Hjerkinn. I 1938 ble det satt ut 2 til. Flokken formerte seg, men samtlige forsvant i løpet av krigen. I årene 1947-53 ble 27 nye kalver hentet fra Grønland og satt ut på Dovrefjell. Bestanden vokste i tida fram til 1978. Antallet var da 51 dyr, men etter flere uheldige hendelser som lynnedslag, forgiftninger, togpåkjørsler mm, ble bestanden redusert til anslagsvis 36 dyr i 1983. I de siste 20 årene har antall moskus vokst jevnt og vinteren 2017 var bestanden på minst 249 individer.

Ansvarlig for tekst og bilder er Bjørn Rangbru og Beate Sundgård

 

Kontaktpersoner