Moskusen på Dovre er sårbar

Ikke bare tåler den kulde, den må ha det! Den blir syk av milde vintre og et varmere klima.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.03.2018

Moskus eldre hann. Foto: Bjørn Rangbru

200 moskus er for lite antall dyr til at bestanden kan overleve på sikt
Forskere har beregnet at det minimum må være 400 voksne individer for at moskusen ikke skal dø ut på lang sikt. Det avsatte kjerneområde er ikke stort nok til 400 moskus. Antall moskus som kan være på Dovre blir derfor mindre enn dette. Dette innebærer at sjansen for at moskusen overlever på lang sikt er dårlig.

Sårbar for sykdom
Moskusene som ble hentet fra Grønland var sannsynligvis lite utsatt for sykdommer og parasitter. Dyrene var derfor ikke særlig motstandsdyktige mot sykdommer fra husdyr og hjortevilt. På Dovrefjell har det vært flere sykdomsutbrudd hos moskusen. Sommeren 2004 var det kraftige utbrudd av munnskurv på årskalvene og 15 kalver og 1 ungdyr ble avlivet. I 2006 døde ca. 80 dyr av lungebetennelse. Sommeren 2012 ble stammen igjen utsatt for lungebetennelse og det antas at ca. 130 dyr døde av lungebetennelsen. Det var særlig unge dyr som ble rammet.

Et varmere og våtere klima er ikke gunstig for moskusen
Mildere vintre med mer is og hardere snø gjør at beitet blir mindre tilgjengelig og det blir vanskeligere for moskusen å finne mat. Varmere og våtere somre gir mere insekter som stresser moskusen. Moskusen er tilpassa et kaldt klima og den tåler ikke for mye varme.

Friluftsliv kan være en stressfaktor for moskusen
Moskusen på Dovre er godt kjent både i inn- og utland, og mange kommer for å se dyrene. Når det er mye folk i fjellet kan det stresse moskusen. Det er derfor viktig at du tar hensyn til den når du ferdes i fjellet.

 Ansvarlig for tekst og bilder: Bjørn Rangbru og Beate Sundgård

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner