200 moskus på Dovrefjell

De siste 20 årene har antall moskus økt og vinteren 2017 var det ca 250 moskus på Dovre. I forvaltningsplanen for moskus er det vedtatt at bestanden ikke bør overstige 200 vinterdyr.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.03.2018

Moskusflokk. Foto: Bjørn Rangbru

I de siste 20 årene har antall moskus vokst jevnt og vinteren 2017 var bestanden på minst 249 individer. Reproduksjonen i bestanden på Dovrefjell er forholdsvis god, og det blir årlig født ca. 50 kalver. Høy dødelighet og utvandring er årsaken til at bestanden ikke vokser enda raskere.

Antall moskus på Dovre fra 1950 til i dag

Moskusstammen skal få utvikle seg mest mulig naturlig innenfor kjerneområdet Kjerneområdet består av 174 km2 i Oppdal kommune, 147 km2 i Dovre kommune og 19 km2 i Lesja kommune. Moskusen på Dovrefjell har de siste tiårene benyttet hele dette området.

Kjerneområdet for moskus

Bestanden bør ikke overstige 200 vinterdyr
I forvaltningsplanen er det vedtatt at bestanden ikke bør overstige 200 vinterdyr. Det er derfor nødvendig å regulere bestanden for at den ikke skal vokse seg større enn det antallet som er bestemt. Hvor mange dyr som skal felles bestemmes av Miljødirektoratet etter råd fra fylkesmennene. Det er Statens naturoppsyn som feller dyrene. Stammen på Dovrefjell telles hvert år, både sommer og vinter.

Ansvarlig for tekst og bilder: Bjørn Rangbru og Beate Sundgård

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner