Villreinens framtid - vårt felles ansvar

Norge forvalter de siste livskraftige bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa. Vi har derfor et særlig ansvar for å ta vare på de siste store flokkene med villrein som fortsatt vandrer over fjellviddene. Villreinen er på den globale rødlista som sårbar (VU). I Norge er den klassifisert som nær truet (NT), og vår bruk av arealer i fjellet og forstyrrelser legger stadig større press på villreinstammene våre.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

 

Villreinflokk i Snøhetta
Hva gjør statsforvalteren for villreinen?
En av de viktigste oppgavene til statsforvalteren er å ta vare på villreinens interesser når vi har arealsaker til behandling. I tillegg skal vi følge opp vårt ansvar for veiledning, sekretærordning, og forvaltning av villreinnemndas økonomi.

Ansvarlig for tekst og bilder på disse sidene er Bjørn Rangbru og Beate Sundgård.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 01.12.2023

Mange gode tiltak for å redde villreinen på Dovrefjell

Statsforvalteren oversender i dag prosjektgruppenes tiltaksplaner for villrein på Snøhetta og Knutshø til Miljødirektoratet. En tilrådning fra Statsforvalteren følger fagrapportene.


Publisert 01.12.2023

Tiltaksplan for Snøhetta villreinområde

Ferdselen ved Snøhetta skaper store problemer når villreinen skal flytte seg for å skaffe mat. Tiltak for å redusere ferdselen er helt nødvendig for at vi skal bedre situasjonen for villreinen her sier Line Lund Fjellvær, direktør ved klima og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.


Publisert 01.12.2023

Tiltaksplan for Knutshø villreinområde

Knutshø villreinområde er oppdelt av mange veier. - Kan kjøringen på veien begrenses slik at villreinen tør å krysse veiene oftere og bruke en større del av området til beite, spør Line Lund Fjellvær, direktør ved klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.


Publisert 23.03.2018

Ta hensyn til tamrein og villrein i påska!

Skal du på fjellet i påska? Da er det fint om du tar hensyn til tamrein og villreinen.