Utkast til tiltaksplan for villrein

Foto: Bjørn Rangbru

Statsforvalteren i Trøndelag har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å lede arbeidet med å utarbeide utkast til tiltaksplaner for villreinen i Snøhetta og Knutshø villreinområder.

Klima- og miljødepartementet og sektordepartementene vil deretter ta utkastene til tiltaksplaner opp til formell behandling. Med sikte på at de kan fastsettes av regjeringen som godkjente tiltaksplaner innen utgangen av 2024. 

Norsk villreinsenter Nord skal være sekretær for arbeidet. Over finner du relevant informasjon om de to prosessene som legges ut fortløpende.

Det finner mer informasjon om villrein generelt, Snøhetta villreinområde, Knutshø villreinområde, kvalitetsnorm og tiltaksplanarbeidvillreinsenterets sider.

 

Leveområdet til villreinen i Snøhetta (t.v.) og Knutshø (t.h.)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 26.05.2023

Første fysiske møte i prosjektgruppene er gjennomført

Prosjektgruppene er sentrale i arbeidet med tiltaksplaner. De har som oppgave å utrede hvilke tiltak som er nødvendige for å bedre forholdene for villreinen og vurdere kostnad og nytte av tiltakene.


Publisert 27.04.2023

Regjeringen ber om forslag til politikk for å bedre tilstanden til villrein i Norge

I forbindelse med utarbeidelse av en stortingsmelding for villrein, ber Klima- og miljødepartementet med dette om innspill til tiltak og virkemidler for å forbedre tilstanden til villrein i Norge.

Dette er en parallell prosess som går samtidig som arbeidet med utkast til tiltaksplaner.


Publisert 25.04.2023

Åpent digitalt møte om villrein og rovvilt

Vi arrangerer et åpent informasjonsmøte den 12. mai om villrein og rovvilt. 


Publisert 20.02.2023

Åpne digitale møter om utkast til tiltaksplan for villrein

Statsforvalteren i Trøndelag vil 1. og 2. mars holde åpne informasjonsmøter om å lage utkast til tiltaksplaner for både Knutshø og Snøhetta villreinområder.


Kontaktpersoner

Følg prosessen her

02.11.2022 – Brev til Statsforvalteren om oppfølging av kvalitetsnorm for villrein

10.02.2023 – Tildelingsbrev med oppdrag til Statsforvalteren

Konkretisering av rammer og prosess i tiltaksplanarbeidet

13.02.2023 – Informasjonsmøte for kommunene

01.03.2023 – Åpent informasjonsmøte om tiltaksplan for Knutshø villreinområde

02.03.2023 – Åpent informasjonsmøte om tiltaksplan for Snøhetta villreinområde

16.03.2023 - Møte prosjektgruppa Knutshø villreinområde

20.03.2023 - Møte prosjektgruppa Snøhetta villreinområde

28.03.2023 - Møte prosjektgruppa Knutshø villreinområde

30.03.2023 - Møte prosjektgruppa Snøhetta villreinområde

30.03.2023 – Kronikk: Det er vi som må hindre at villreinen dør ut

02.05.2023 – Temadag om ferdsel i Snøhetta villreinområde

12.05.2023 – Åpent møte villrein og rovvilt

22.05.2023 – Møte prosjektgruppa Snøhetta villreinområde

25.05.2023 – Møte prosjektgruppa Knutshø villreinområde

06.06.2023 - Ordføreropprop mot prosessene for tiltaksplaner og stortingsmelding om villrein

12.06.2023 – Temadag om bestandsforhold i Knutshø og Snøhetta villreinområder

12.06.2023 – Underveisrapportering til Miljødirektoratet og Klima og miljødepartementet

14.06.2023 – Brev til kommune – orientering og status i arbeidet

15.06.2023 - Svar på ordføreropprop fra Klima- og miljødepartementet

21.06.2023 – Møte prosjektgruppa Knutshø villreinområde

28.06.2023 – Møte prosjektgruppa Snøhetta villreinområde

09.08.2023 - Fagdag om villrein og sau i Knutshø villreinområde

Flere datoer - Møte med kraftreguleringer - Knutshø og Snøhetta

15.08.2023 – Møte prosjektgruppa Snøhetta villreinområde

16.08.2023 – Møte prosjektgruppa Knutshø villreinområde

10.10.2023 - Møte prosjektgruppa Knutshø villreinområde

11.10.2023 - Møte prosjektgruppa Snøhetta villreinområde

31.10.2023 - Møte prosjektgruppa Knutshø villreinområde

08.11.2023 - Informasjonsbrev om status i arbeidet til kommunene

16.11.2023 - Møte prosjektgruppa Knutshø villreinområde

17.11.2023 - Møte prosjektgruppa Snøhetta villreinområde

01.12.2023 – Faggrunnlag til tiltaksplan for Knutshø villreinområde

01.12.2023 - Statsforvalterens faglige tilrådning til Knutshø villreinområde

01.12.2023 – Faggrunnlag til tiltaksplan for Snøhetta villreinområde

01.12.2023 - Statsforvalterens faglige tilrådning til Snøhetta villreinområde

20.12.2023 - Miljødirektoratets forslag til syv tiltaksplaner