Utkast til tiltaksplan for villrein

Foto: Bjørn Rangbru

Statsforvalteren i Trøndelag har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å lede arbeidet med å utarbeide utkast til tiltaksplaner for villreinen i Snøhetta og Knutshø villreinområder.

Klima- og miljødepartementet og sektordepartementene vil deretter ta utkastene til tiltaksplaner opp til formell behandling. Med sikte på at de kan fastsettes av regjeringen som godkjente tiltaksplaner innen utgangen av 2024. 

Norsk villreinsenter Nord skal være sekretær for arbeidet. Over finner du relevant informasjon om de to prosessene som legges ut fortløpende.

Det finner mer informasjon om villrein generelt, Snøhetta villreinområde, Knutshø villreinområde, kvalitetsnorm og tiltaksplanarbeidvillreinsenterets sider.

 

Leveområdet til villreinen i Snøhetta (t.v.) og Knutshø (t.h.)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 26.05.2023

Første fysiske møte i prosjektgruppene er gjennomført

Prosjektgruppene er sentrale i arbeidet med tiltaksplaner. De har som oppgave å utrede hvilke tiltak som er nødvendige for å bedre forholdene for villreinen og vurdere kostnad og nytte av tiltakene.


Publisert 27.04.2023

Regjeringen ber om forslag til politikk for å bedre tilstanden til villrein i Norge

I forbindelse med utarbeidelse av en stortingsmelding for villrein, ber Klima- og miljødepartementet med dette om innspill til tiltak og virkemidler for å forbedre tilstanden til villrein i Norge.

Dette er en parallell prosess som går samtidig som arbeidet med utkast til tiltaksplaner.


Publisert 25.04.2023

Åpent digitalt møte om villrein og rovvilt

Vi arrangerer et åpent informasjonsmøte den 12. mai om villrein og rovvilt. 


Publisert 20.02.2023

Åpne digitale møter om utkast til tiltaksplan for villrein

Statsforvalteren i Trøndelag vil 1. og 2. mars holde åpne informasjonsmøter om å lage utkast til tiltaksplaner for både Knutshø og Snøhetta villreinområder.