Villreinens framtid - vårt felles ansvar

Norge forvalter de siste livskraftige bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa. Den finnes nesten bare her. Vi har derfor et særlig ansvar for å ta vare på de siste store flokkene med vill rein som fortsatt vandrer over fjellviddene. Villreinen er på den globale rødlista som trua. I Norge er den ikke trua, men vår bruk av arealer i fjellet og forstyrrelser legger stadig større press på villreinstammene våre.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

 

Villreinflokk i Snøhetta
Hva gjør fylkesmannen for villreinen?
En av de viktigste oppgavene til fylkesmannen er å ta vare på villreinens interesser når vi har arealsaker til behandling. I tillegg skal vi følge opp vårt ansvar for veiledning, sekretærordning, og forvaltning av villreinnemndas økonomi.

Ansvarlig for tekst og bilder på disse sidene er Bjørn Rangbru og Beate Sundgård.