Jeg har funnet dødt vilt – hva skal jeg gjøre?

Svartbak. Foto: Bjørn Rangbru

Vet du hva du skal gjøre dersom du finner et dødt, vilt dyr? Dette kommer an på situasjonen, og arten.

Påkjørsel

For vilt funnet i forbindelse med påkjørsel finner du samlet informasjon fra Miljødirektoratet om hva du skal gjøre: her

 

Mistanke om ulovlig handling

Dersom du har mistanke om at viltet er dødt som følge av en ulovlig handling bør du kontakte politiet på telefon 02800

 

Mistanke om smittsom sykdom

Dersom du har mistanke om at viltet er død som følge av smittsom sykdom bør du kontakte Mattilsynet, de har laget en informasjonsside her: Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa?

 

Andre dødsårsaker

Finner du et dødt dyr i naturen, der du tror dødsårsak er noe annet enn de ovennevnte? Dette kan være som følge av naturlige årsaker, eller kollisjon med vinduer, kraftledninger eller andre konstruksjoner. Henvend deg til den instans som har forvaltningsmyndighet for arten du har funnet: I Trøndelag har kommunen forvaltningsmyndighet for følgende arter: knoppsvane, gråmåke, svartbak, stokkand, siland, laksand, storskarv, toppskarv, gråhegre, grønnspett, svartspett, flaggspett, kaie, kornkråke, stær, dompap, gulspurv, ekorn, hare, hjortevilt, villsvin, kanadagås og grågås.

Statsforvalteren har forvaltningsansvar for moskus, og de arter som ikke er nevnt i viltforskriften § 3-4 og § 3-5.

Dersom du finner en gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn skal du ringe oss på Statsforvalteren i Trøndelags vakttelefon for rovvilt: 930 60 221 eller vårt sentralbord telefon 74 16 80 00.

Stoppe ut dyr du har funnet?

Dersom du finner et dødt dyr som du lurer på om du kan beholde selv etter at autorisert utstopper (preparant) har stoppet ut dyret, må du først finne ut hvem som eier dyret.

Dødt vilt tilhører i utgangspunktet staten, men det er unntak:

  • Hvis individet er skutt under ordinær jakt, er det du som eier viltet.
  • Hvis vilt er felt under kvotejakt eller lisensfelling, er det du som eier skinnet.
  • Hvis hjortevilt eller bever har dødd utenom ordinær jakt, så tilhører de kommunen. Les mer i viltloven
  • Hvis arten ikke er registreringspliktig. Hvilke arter som ER registreringspliktige finner du i lista over registreringspliktige arter, som du finner i viltforskriften

Alle andre arter må du søke om å få stoppe ut og eie. Du søker til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har laget en informasjonsside for deg som ønsker å få stoppet ut dyr, den finner du her. Dersom du er i tvil om hvem som eier det døde viltet du har funnet kan du kontakte en taksidermist eller kommunen

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.