Hendelser utenom vakttelefonens åpningstider

Vakttelefon rovvilt (93060221) er åpen alle dager i året, også utenom kontortid. Telefonen er stengt på natt. For henvendelser utenom åpningstid så legg igjen beskjed på telefonsvarer eller send en SMS. Vi ringer opp igjen når telefonen åpner. For hendelser som må håndteres umiddelbart, se informasjon nedenfor.

Publisert 30.05.2024

Felling av rovvilt på lisens- og kvotejakt samt skadefelling:
Legg igjen beskjed på telefonsvarer eller send SMS umiddelbart etter felling til Statsforvalterens vakttelefon. Oppgi:

• navn og telefonnummer til jeger
• koordinater for fellingssted,
• rovdyrart
• eventuelt kjønn

Ved skadefelling, følg Veileder om gjennomføring av fellingsoppdra se s. 24 om felling og avfyrt skudd.
Følg alltid Instruks for ivaretakelse av døde rovdyr

Påkjørt, skadeskutt eller annet skadet rovvilt: Dersom rovvilt skadeskytes skal jeger følge opp og avlive dyret så raskt som mulig. Er det usikkerhet om dyret er truffet, må jeger gjøre nødvendige undersøkelser for å avklare om dyret er truffet eller ikke.
Statsforvalter orienteres så raskt som mulig på SMS eller telefonsvarer. Legg igjen informasjon om:

• navn og telefonnummer til jeger/kontaktperson
• koordinater for fellingssted/skadested
• Rovdyrart

Politiets vaktsentral (02800) kontaktes samtidig. Dersom Statsforvalteren vakttelefon ikke er åpen, vil politiet vurdere om det skal startes ettersøk og ved behov kontakte Statens naturoppsyn.

Nærmere informasjon om vakttelefonen:
Vakttelefonens ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Åpningstider:
1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.
2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00
24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.