Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


17.09.2021

Søknad om mudring og utfylling/strandkantdeponi - Tonnes fergekai - Lurøy

Nordland fylkeskommune har søkt Statsforvalteren om tillatelse til tiltak i sjø ved Tonnes fergekai i Lurøy.


09.09.2021

Høring av verneplan for skog på statsgrunn på Helgeland

Statsforvalteren i Nordland sender på høring et forslag til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i kommunene Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Planen inneholder forslag om opprettelse av 11 nye naturreservater, samt utvidelse av 7 eksisterende naturreservater og 1 nasjonalpark. Fristen for å gi uttalelser til forslaget er 15. november 2021.


08.09.2021

På tilsyn i et av Norges mest interessante steinbrudd!

I starten av september var ansatte fra forurensingsseksjonen hos Statsforvalteren på tilsyn på bergverk i Vefsn. Et av stedene som ble besøkt var Seljeli dolomitt som ligger i Elsfjorden.


08.09.2021

Søknad om utfylling i sjø - Gambukta - Sortland

Iparsell AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til tiltak i sjø ved Gambukta i Sortland kommune.


06.09.2021

Forvaltningsplan for Anda naturreservat

Forvaltningsplanen for Anda naturreservat er nå ute på høring frem til 01.11.21.


02.09.2021

Søknad om utfylling i sjø - Lovund - Lurøy

Nova Sea AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til utfylling i sjø ved Lovund lakseslakteri.


01.09.2021

Søknad om utfylling ved Reipå havn - Meløy

Reipå Eiendom AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med at det planlegges etablering av servicebygg i tilknytning til Reipå fiskerihavn.


26.08.2021

Befaring i storslått og unikt landskap

Statsforvalteren i Nordland er på befaring på Jan Mayen sammen med blant annet Forsvaret og samarbeidsutvalget for miljø. Se de flotte bildene fra et særegent og storslått naturreservat, 1000 kilometer fra fastlandet.


23.08.2021

Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - Jangaard Export AS avd. Røst

Jangaard Export AS avd. Røst har søkt Statsforvalteren om unntak fra kravene til renseanlegg og utslippspunkt for prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsanlegget i Gleaveien 12 i Røst kommune.


05.08.2021

Søknad om tillatelse til mottak, sortering og mellomlagring av avfall - Østbø AS - Vestvågøy

Østbø AS planlegger å etablere et mottaksanlegg for avfall på Storeidøya industriområde i Leknes i Vestvågøy kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel