Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning


Publisert 03.05.2023

Informasjonsbrev 18/2023 - uke 18

 • Miljødagene for landbruk 2023 - påmeldingsfrist 5. mai
 • Tilganger til meldesystemet for produksjonssvikt
 • Produsentnummer - ansvaret flyttes
 • Ikke mulig å oppdatere AR5 i mai
 • Tilskuddsbrev regionale miljøtilskudd - kopi til kommune forsinket
 • Kommunal jordvernstrategi - søk på midler
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse

Publisert 25.04.2023

Informasjonsbrev 17/2023 - uke 17

 • Skog: Skogfond og miljøregistreringer
 • ØKS: Totrinnsgodkjenning – enkelte funksjoner borte i overgangsfase
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Eksterne nyheter

Publisert 19.04.2023

Informasjonsbrev 16/2023 - uke 16

 • Nytt meldesystem for produksjonssvikt - webinar 26. april
 • Forvaltningskontroller 2023
 • Hvordan gi andre rettigheter til skogfondskonto
 • Tilskudd til miljøtiltak i skog 2023
 • Presentasjoner fra ledermøtet 29. mars
 • Miljødager for landbruk 2023 - meld deg på innen 5. mai
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse-nytt
 • Eksterne nyheter

Publisert 12.04.2023

Informasjonsbrev 15/2023 - uke 15

 • Utlysning av midler til utarbeidelse av jordvernstrategier
 • Støtte til fruktfelt med frostskader
 • ØKS: Godkjenne virkesopplysninger 2023-04 – Frist 19. april
 • Tilskudd til suppleringsplanting som klimatiltak
 • Barkbilleovervåkingen - husk å sette ut feller før 20. april
 • Inspirasjonsturer - tema næringsutvikling i kommunene
 • Påminnelse: Digitalt kortkurs om endringer i ØKS
 • Påminnelse: Fagsamling om droner i skogbruket
 • Påminnelse: Workshop ungskogpleie
 • Påminnelse: Webinar om kompostering av gårdsavfall
 • Kommende samlinger

Publisert 04.04.2023

Informasjonsbrev nr. 14/2023 - uke 14

 • Webinar om kompostering av gårdsavfall 18. april
 • Dialogmøte om beitedyr og rovvilt - beitesesongen 2023
 • Webinar om odelsloven 24. mai
 • Ungskogpleie workshop 27. april
 • Fagsamling: Droner i skogbruket – lær mer om mulighetene 4.-5. mai
 • eStil-RMP – søknader som ikke skal behandles – frist snarest
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • God påske!

Publisert 30.03.2023

Informasjonsbrev nr. 13/2023 – uke 13

 • Regionalt miljøprogram 2023-2026
 • Regionale miljøtilskudd 2023 – Ny veileder
 • ØKS: Godskrevet tilskudd til overliggere og gamle tilskuddskoder
 • Ungskogpleie workshop 27. april
 • Fagsamling: Droner i skogbruket – lær mer om mulighetene 4.-5. mai
 • eStil-RMP – søknader som ikke skal behandles – frist snarest
 • Kommunale veterinærtjenester 2023 – søknadsfrist stimuleringstilskudd  31. mars
 • ØKS: Refusjonskrav under behandling og konto for uregistrerte skogeiere
 • ØKS: Endringer i roller – kommunen må sende BDM-avtale innen 25. april
 • Kommende samlinger
 • Bli med på jordskolen!
 • Ny bok om jordhelse
 • Målrettet beiting
 • Fagmøter om avdriftsreduserende dyser og sprøyteteknikk
 • Lokale skogkvelder om ungskogpleie og skogkultur

Publisert 22.03.2023

Informasjonsbrev nr. 12/2023 – uke 12

 • Foryngelseskontroll og resultatkartlegging 2023
 • Barkbilleovervåkingen 2023
 • Hold av datoer: Næringsutvikling i kommunene
 • Foreløpig siste møte i serien om RMP og regionale miljøkrav
 • Følg oss på Facebook
 • Påminnelse: eStil-RMP - søknader som ikke skal behandles - frist snarest
 • Påminnelse: ØKS - har kommunen endret tilskuddskoder og -satser for 2023?
 • Påminnelse: Møte for lederne i kommunal landbruksforvaltning
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse-saker
 • Eksterne nyheter: Nyhetsbrev fra Bygg i tre

Publisert 16.03.2023

Informasjonsbrev 11/2023 - uke 11

 • Hvem gjør hva på landbruksavdelingen
 • Bondenes miljøinnsats skal gi renere Oslofjord
 • Møte for lederne i kommunal landbruksforvaltning
 • eStil-RMP - søknader som ikke skal behandles - frist 21. mars
 • Produksjonstilskudd - mulige søkere er varslet om ny søknadsomgang
 • Produksjonstilskudd - start gjerne med kontrollene nå
 • Veiledende kostnader for skogkultur 2023
 • Presentasjoner - kommunesamling landbruk 2023, Fredrikstad
 • Veterinærdekning i landbruket
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse-saker
 • Eksterne nyheter: Møte om bruk av plantevernmidler nært vann
 • Eksterne nyheter: Skogens helsetilstand i Norge
 • Eksterne nyheter: Seminar for bønder - Gården som ressurs

Publisert 08.03.2023

Informasjonsbrev 10/2023 - uke 10

 • ØKS: Godkjenne virkesopplysninger 2023-03 - frist 16. mars
 • ØKS: Har kommunen endret tilskuddskoder og -satser for 2023?
 • ØKS: Endringer i roller - kommunen må sende BDM-avtale innen 25. april
 • PT: Utbetaling og ekstrautbetalingen
 • Regionale miljøkrav - veilederen er publisert
 • Regionalt miljøprogram 2023-2026 og forskrift om regionale miljøtilskudd
 • Webinar: Regionalt miljøtilskudd og regionale miljøkrav 22. mars
 • Forventningsbrev til kommunene 2023
 • Nasjonal jordvernpris - send oss forslag til kandidater
 • Nasjonal kulturlandskapspris - har du kandidater i din kommune?
 • Digitalt møte for lederne i kommunal landbruksforvaltning 29. mars
 • Påminnelse: Frist for å søke midler til fjellandbruket 24. mars
 • Påminnelse: Undersøkelse om driveplikt
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse: Karbonbinding i Fjellandbruket
 • Østfold Forstmannsforening inviterer til åpent møte om lukkede hogster

Publisert 01.03.2023

Informasjonsbrev 9/2023 - uke 9

 • Skogfondregnskap og statistikkoppgave 2022
 • ØKS - refusjonskrav under behandling og konto for uregistrerte skogeiere
 • Påminnelse: Barkbilleovervåkingen 2023 - gi oss beskjed om endringer
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse, oppalsjord i markedshager
 • Ny Norsk PEFC Skogstandard gjelder fra 1. mars

Hva synes du om informasjonsbrevet?

Vi ønsker tilbakemeldinger på det ukentlige informasjonsbrevet til kommunal landbruksforvaltning. Savner du noe informasjon? Er det for langt, for kort? Er dette en god måte å kommunisere med dere i kommunal landbruksforvaltning på?

Send dine innspill på e-post til én eller flere av kontaktpersonene ovenfor.

Motta informasjonsbrevet?

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning?
Bekreftelse - Informasjonsbrev fra landbruksavdelingen