Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning


Publisert 20.02.2024

Informasjonsbrev 8/2024 - uke 8

 • Fugleinfluensa – hva gjør du ved mistanke?
 • Webinar om forvaltningsjuss
 • Webinar om jordloven
 • Skog - “Ettergodkjenning” av vei
 • ØKS – Oppdaterte rimelighetsverdier
 • Påminnelser
 • Kommende fagsamlinger
 • Kommende digitale møteplasser
 • Eksterne nyheter

Publisert 14.02.2024

Informasjonsbrev 7/2024 - uke 7

 • Kommunesamlingen
 • Regionale miljøtilskudd - Frist for endelig godkjenning
 • Produksjonssvikt
 • Tilskudd til drenering av jordbruksjord - info om årets tildeling
 • Barkbilleovervåkingen 2024 - gi oss beskjed om endringer
 • ØKS - Har kommunen endret tilskuddskoder og -satser for 2024?
 • Skogfond - Avsetting og kartfesting av biologisk viktige områder (BVO)
 • Markedshager i Oslo og Viken - oversikt over dyrkere
 • Påminnelser
 • Kommende fagsamlinger
 • Kommende digitale møteplasser
 • Eksterne nyheter

Publisert 06.02.2024

Informasjonsbrev 6/2024 - uke 6

 • Kommunesamlinge landbruk 2024
 • Regionale miljøtilskudd - søknadsomgangen 2023
 • ØKS - Godkjenne virkesopplysninger 2024-2 - frist 15. februar
 • AR5 - kompetansetilbud 2024 - behov i kommunene?
 • Tilskuddsmidler for jord- og skogbruket i 2024
 • Produksjonssvikt
 • Utredning om bakkemontert solkraftanlegg
 • Påminnelse: ØKS - Rentemiddelbudsjettering i kommunene
 • Kommende fagsamlinger
 • Kommende digitale møteplasser
 • Eksterne nyheter: Tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Publisert 31.01.2024

Informasjonsbrev 5/2024 - uke 5

 • Kommunesamling landbruk 2024
 • Nytt jordvernbrev - Kommunane må auka innsatsen for å ta vare på matjorda 
 • Regionale miljøtilskudd - endelige satser for 2023 er fastsatt
 • Utlysning av midler til fjellandbruket 2024 - søknadsfrist søndag 10. mars  
 • ØKS – Skogfondssaker kan nå føres og kontoutskrifter for 2023 er sendt 
 • ØKS - Rentemiddelbudsjettering i kommunene 
 • ØKS – Tilskuddssatser for klimatiltak 2024   
 • Landbruksdirektoratet arrangerer webinar 4. mars om nytt brukergrensesnitt i eStil-PT 
 • Landbruksdirektoratets digitale kunnskapskonferanse 7. mars 
 • Webinar: Kontrollplan – PT, RMP og regionale miljøkrav 
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 24.01.2024

Informasjonsbrev 4/2024 - uke 4

 • Produksjonssvikt
 • Produksjonstilskudd – endelige satser for 2023 er fastsatt  
 • Kommunesamling 7.-8. februar - praktisk info
 • Påminnelser
 • Kommende fagsamlinger
 • Kommende digitale møteplasser
 • Eksterne nyheter

Publisert 17.01.2024

Informasjonsbrev 3/2024 - uke 3

 • Produksjonssvikt
 • Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2024 - stimuleringstilskudd
 • Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2024 - vakt- og administrasjonstilskudd
 • Utlysning av landbrukets klima- og miljømidler for 2024
 • Regionale miljøtilskudd - søknadsomgangen 2023
 • Regionale miljøtilskudd - feil i klipperegler i eStil-RMP
 • Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2024
 • ØKS - vent med å opprette utbetalinger
 • ØKS - rentemiddelbudsjettering i kommunene
 • Produsentnummer - hvor finner jeg det?
 • Kommunesamling 7.-8. februar - praktisk info kommer
 • Påminnelser
 • Kommende fagsamlinger
 • Kommende digitale møteplasser

Publisert 10.01.2024

Informasjonsbrev 2/2024 - uke 2

 • Viktig informasjon om eStil-PT
 • IT-systemer oppdatert etter fylkesdelingen
 • Produksjonssvikt
 • ØKS - Godkjenne virkesopplysninger 2023-1 - kort frist - 11. januar
 • ØKS - Utbetalinger, skogfondskrav og tilskudd
 • ØKS - Kontoutskrifter skogfond
 • Prioriterte tiltak for å unngå barkbilleangrep i 2024
 • Nytt hjelpeskjema KOSTRA landbruk for løpende føring i 2024
 • Regionale miljøkrav: Oppdateringer i det zoombare kartet
 • Påminnelse: Regionale miljøtilskudd - viktige frister
 • Påminnelse: Produksjonstilskudd - frister/viktige datoer
 • Påminnelse: Høring av regionale miljøkrav for virkeområder i Buskerud og på Hadeland
 • Kommende fagsamlinger og digitale møteplasser
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter: Kurs i oppstart av markedshager
 • Eksterne nyheter: Norsk juletremesse på Sola 7.-9. mars

Publisert 03.01.2024

Informasjonsbrev 1/2024 - uke 1

 • Fylkes- og kommuneendringer påvirker fagsystemer og digitale tjenester
 • Fylkesdelinga fører til driftsproblem i eStil-RMP
 • Produksjonssvikt
 • ØKS - Godkjenne virkesopplysninger 2024-1 - kort frist 11. januar
 • Kartlegging av rutinebeskrivelse for ajourhold og uteblitt ajourføring av AR5
 • Nye fylkes- og kommunenummer fra 2024
 • Hvem gjør hva på landbruksavdelingen
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger

Publisert 20.12.2023

Informasjonsbrev 48/2023 - uke 51

 • Julehilsen fra landbruksdirektøren
 • Fylkes- og kommuneendringer vil påvirke fagsystemer og digitale tjenester
 • Kommunesamling 7.-8. februar
 • Påminnelser
 • Kommende fagsamlinger
 • Kommende digitale møteplasser

Publisert 13.12.2023

Informasjonsbrev 47/2023 - uke 50

 • Produksjonssvikt
 • Hundeloven - ny temaside
 • ØKS - siste frist for å godkjenne skogfondskrav 28. desember
 • ØKS - søknader om tilskudd etter fristen
 • ØKS - tilskudd er godskrevet
 • Påminnelser
 • Kommende fagsamlinger
 • Kommende digitale møteplasser
 • Eksterne nyheter

Hva synes du om informasjonsbrevet?

Vi ønsker tilbakemeldinger på det ukentlige informasjonsbrevet til kommunal landbruksforvaltning. Savner du noe informasjon? Er det for langt, for kort? Er dette en god måte å kommunisere med dere i kommunal landbruksforvaltning på?

Send dine innspill på e-post til én eller flere av kontaktpersonene ovenfor.

Motta informasjonsbrevet?

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning?
Bekreftelse - Informasjonsbrev fra landbruksavdelingen