Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning


Publisert 21.09.2022

Informasjonsbrev 33/2022 - uke 38

 • Klimasmart skogbruk – kurs i høst
 • Jordløftet – fra forskning til lønnsom praksis
 • Produksjonstilskudd – digital møteplass starter opp igjen 11. oktober
 • Regionalt miljøtilskudd 2022 – søknadsomgangen er åpen
 • Kommende samlinger 
 • Eksterne nyheter:
  • Samling for unge bønder
  • Innføringskurs i klimagasser fra landbruket, 5 stp

Publisert 15.09.2022

Informasjonsbrev 32/2022 - uke 37

 • Tilskudd til gjødsling - skogeiers frist 15. september
 • Påminnelse: ØKS - godkjenning av virkesopplysninger
 • Skogdager og fokus på ungskogpleie - oppfordring til kommunene
 • Produksjonstilskudd - vedtaksbrev for ekstrautbetalinga
 • Nytt om Gårdskart
 • Påminnelse: Sykdomsavløsning - behov for sjekk av inntekter til fradrag i søknadene
 • Påminnelse: Buskerud jordbruksfond - søknadsfrist 30. september
 • Påminnelse: Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2023
 • Kommende samlinger
 • Stedstilpasset skogbruk på Hurdagene 16.-17. september
 • Frokostwebinar: Bygg i tre - bra for klima? Klimaregnskap!

Publisert 07.09.2022

Informasjonsbrev 31/2022 - uke 36

 • Sykdomsavløsning - behov for sjekk av inntekter til fradrag i søknadene
 • ØKS: Godkjenning av virkesopplysninger 2022-9
 • Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2023
 • Påminnelse: Foryngelseskontroll og resultatkartlegging for skogkultur  
 • Webinar om skolehager
 • Markdager om regenerativ dyrking 
 • Midler til nasjonale klima- og miljøtiltak (KMP)
 • Påminnelse: Buskerud jordbruksfond – søknadsfrist 30. september 
 • Kommende samlinger 

Publisert 31.08.2022

Informasjonsbrev 30/2022 - uke 35

 • Påminnelse: Husk å levere prognose – tilskudd produksjonssvikt
 • Skogkultur: Evaluering av tilskuddsordningen NMSK 
 • SMIL – resterende midler til fordeling i 2022 
 • Påminnelse: Opplæring for skogansvarlige: Ny SKART-app til resultatkartlegging 
 • Følg oss på Facebook 

Publisert 24.08.2022

Informasjonsbrev 29/2022 - uke 34

 • Endelig prognose - tilskudd produksjonssvikt
 • Tilskudd tettere planting, suppleringsplanting, NMSK - frist 1. september
 • Påminnelse produksjonstilskudd - ekstrautbetaling i september
 • Påminnelse sesongslutt barkbilleovervåkingen
 • Påminnelse - Høringsfrist økologisk handlingsplan 1. september
 • Påminnelse - Kartlegging av flaskehalser - innsamling landbruksplast
 • Følg oss på Facebook
 • Kommende samlinger
 • Utlysning tilskudd til næringsutvikling og innovasjon 2022
 • Eksportkurs - Hvordan lykkes globalt med lokalt?
 • Høstens kurs fra Kompetansenettverket for lokalmat

 


Publisert 17.08.2022

Informasjonsbrev 28/2022 - uke 33

 • Hvem gjør hva på landbruksavdelingen  
 • Regionalt miljøtilskudd: Stor økning i enkelte tilskuddssatser
 • Produksjonstilskudd: Ekstrautbetaling i september
 • Kartlegging av flaskehalser knyttet til innsamling av landbruksplast
 • Høringsfrist for økologisk handlingsplan 1. september
 • Påminnelse - Landbruksregisteret - massivoppdatering av arealtall 
 • Webinar: Roboter i landbruket
 • SKART
 • Påminnelse: Barkbilleovervåkingen
 • Følg oss på Facebook 
 • Kommende samlinger

 


Publisert 10.08.2022

Informasjonsbrev 27/2022 - uke 32

 • Opplæring for skogansvarlige: Ny SKART-app til resultatkartlegging
 • Påminnelse: Barkbilleovervåkingen - fjerde telleuke
 • Påminnelse: Vårtørkeskader i plantefelt – frister for å søke om tilskudd til suppleringsplanting
 • ØKS: Godkjenning av virkesopplysninger 2022-8
 • Matgledekampanjen snart i gang
 • Ny på landbrukskontoret 
 • Påminnelse: Produksjonstilskudd – ekstrautbetaling i september 
 • Kommende samlinger
 • Eksterne nyheter

Publisert 06.07.2022

Informasjonsbrev 26/2022 - uke 27

 • Barkbilleovervåkingen - tredje tømmerunde
 • ØKS: Godkjenning av virkesopplysninger 2022-7
 • Økt satsing på ungskogpleie
 • Produksjonstilskudd - ekstra utbetaling i september
 • Ved melding om produksjonssvikt
 • Påminnelse ØKS: Ingen utbetalinger i uke 29 og 30
 • Kommende samlinger
 • Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere

Publisert 28.06.2022

Informasjonsbrev 25/2022 - uke 26

 • Ingen utbetalinger i uke 29 og 30
 • Avklaringer om Nofence og hanndyrlova
 • Buskerud jordbruksfond - søknadsfrist 30. september
 • Høring: Økologisk handlingsplan for Oslo og Viken 2022-2026
 • Jordløftet - fra forskning til lønnsom praksis
 • ØKS: Godkjenning av virkesopplysninger 2022-7
 • Påminnelse - ØKS - ingen utbetalinger i uke 29 og 30
 • Påminnelse: Tilskudd til kommunal jordvernstrategi - frist 30. juni
 • Kommende samlinger
 • Ekstern nyhet: Taubanesamling 2022

Publisert 23.06.2022

Informasjonsbrev 24/2022 - uke 25

 • Landbruksregisteret - Årlig massivoppdatering av arealtall
 • Økt tilskudd til drenering av jordbruksjord
 • Gjennomgang av tilgangen på veterinærer i landbruket 
 • Webinar: Årets jordbruksoppgjør – konsekvenser for tilskuddsforvaltningen 
 • Kommende samlinger
 • Ny utgave av Gårdskart aktuelt på Nibio sine nettsider! 

Hva synes du om informasjonsbrevet?

Vi ønsker tilbakemeldinger på det ukentlige informasjonsbrevet til kommunal landbruksforvaltning. Savner du noe informasjon? Er det for langt, for kort? Er dette en god måte å kommunisere med dere i kommunal landbruksforvaltning på?

Send dine innspill på e-post til én eller flere av kontaktpersonene ovenfor.

Motta informasjonsbrevet?

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning?
Bekreftelse - Informasjonsbrev fra landbruksavdelingen