Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

28.09.2022

Regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken er nå bestemt

Etter flere års arbeid, tre offentlige høringer som resulterte i nyttige høringsinnspill, og god dialog med eksterne aktører, har Statsforvalteren bestemt nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken.


27.09.2022

Mindre nedbygging av matjord

Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord er fortsatt høy, men mindre enn året før


26.09.2022, Endret 28.09.2022

Mye vindfall gjenstår å rydde opp

Ti måneder etter stormen 19. november pågår fortsatt oppryddingsarbeidet for fullt. 


26.09.2022

Økologisk handlingsplan

Sist fredag lansert vi felles handlingsplan for økt økologisk produksjon, omsetning og forbruk for Oslo og Viken. Planen beskriver og spisser satsingen på norsk, økologisk produksjon, omsetning og salg av regionale, økologiske produkter fra landbruket.


08.09.2022

Skolehagen som læringsarena

«Levende læring med skolehagen» er et webinar som skal inspirere til å ta i bruk skolehagen som en arena for tverrfaglig og levende læring. Vi viser hvordan praktisk læring i skolehagen er forankret i læreplanen og bidrar til variasjon i undervisningen.


06.09.2022

Markdag om regenerativ korndyrking - Skjeberg

Markvandring kombinert med foredrag om jordliv, «gratis» nitrogen» og regenerativ dyrking.  


06.09.2022

Markdag om regenerativ korndyrking - Hvittingfoss

Markvandring kombinert med foredrag om jordliv, «gratis» nitrogen» og regenerativ dyrking.  


01.09.2022

Produksjonstilskudd – ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i september 2022

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Det gjøres blant annet gjennom ekstra utbetaling av produksjonstilskudd i september


17.08.2022

Ministeren lyttet til utfordringer i eggproduksjonen

Statsråd Sandra Borch møtte det unge paret Harald og Ragnhild Solberg på Grønnerud gård 12.august. De kjøpte gården for fire år siden og satset på økologisk eggproduksjon 


17.08.2022

Landbruksplast på avveie

NRK-serien Plasthavet har vist oss at plastforurensing er et stort problem som vi sammen må finne løsninger på. I elver på Vestlandet er det funnet tre ganger så mye plast fra landbruket som fra alle andre kilder til sammen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel