Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning


Publisert 12.07.2023

Informasjonsbrev 27/2023 - uke 28

 • Produksjonssvikt
 • Kurs- og konferanser

Publisert 05.07.2023

Informasjonsbrev 26/2023 - uke 27

 • Produksjonssvikt
 • ØKS: Godkjenne virkesopplysninger 2023-07 - frist 13. juli
 • ØKS: Navneendring hovedkode 003 Grøfterensk
 • Barkbilleovervåkingen: Husk tredje tømmerunde
 • Ferieavvikling i landbruksavdelingen
 • Inn på tunet - ny håndbok om dagaktivitetstilbud for personer med demens
 • Regionale miljøtilskudd - tilskuddskartet i Gårdskart
 • Kjøp norsk mat
 • Kommende samlinger

Publisert 30.06.2023

Ekstra informasjonsbrev - uke 26

Tiltak med presiseringer for å opprettholde matproduksjon i tørken er klare


Publisert 28.06.2023

Informasjonsbrev 25/2023 - uke 26

 • Sommerhilsen fra landbruksdirektøren
 • Ferieavvikling i landbruksavdelingen
 • Produksjonssvikt
 • Regionale miljøkrav - tilpasning i 2023 på grunn av tørken
 • Regionale miljøtilskudd - økt foreløpig sats
 • Spørreundersøkelse om storm- og skogbrannberedskap i kommunene
 • Kort frist: Kommuner kan søke om tilskudd for å styrke arbeidet med skadefelling av rovdyr
 • Unntakene for kjæledyr fra Ukraina oppheves fra 1. juli
 • Revidert økologisk tiltaksplan
 • Skog: Konkurranser om ungskogpleie
 • Kommende samlinger

Publisert 21.06.2023

Informasjonsbrev 24/2023 - uke 25

 • Produksjonssvikt - digital møteplass 22. juni
 • Produksjonssvikt - oppdatert informasjon
 • Produksjonssvikt - melding og systemtilgang
 • Produksjonssvikt - feil tittel på meldingsskjema i arkiv
 • Produksjonssvikt - melding om svikt registrert som søknad i ELF?
 • Tørkemøter 27. og 29. juni
 • Regionalt miljøtilskudd - ofte stilte spørsmål
 • Ikke for tørt til å plante ut skogplanter
 • Barkbilleovervåkingen: Oppdatert varsel og oppfordring til skogeiere
 • Sluttkonferanse for Inn på tunet-løftet
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Eksterne nyheter

Publisert 12.06.2023

Informasjonsbrev 23/2023 - uke 24

 • Landbruksavdelingen ute av huset 13.-14. juni
 • Tilskudd produksjonssvikt - digital møteplass torsdag 15. juni
 • Kurs for nyansatte i kommunal landbruksforvaltning
 • ØKS: Ny versjon
 • ØKS: Nytt skjema for NMSK-kontroll - avvent registrering i SKART
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Eksterne nyheter

Publisert 07.06.2023

Informasjonsbrev 22/2023 - uke 23

 • ØKS: Godkjenne virkesopplysninger 2023-06 - frist 15. juni
 • Skog: Få innsyn i tiltaksflater i ALLMA
 • Skog: Konkurranser om ungskogpleie
 • Nye tilskuddssatser for drenering av jordbruksjord fra 1. juli
 • Landbruksregisteret: Nye frister og rutiner for massivoppdatering av arealtall
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger

Publisert 31.05.2023

Informasjonsbrev 21/2023 - uke 22

 • Skogbrannfare
 • ØKS: To-trinns godkjenning rulles ut 1. juni
 • Produskjonssvikt - Meld inn prognose for tilskudd
 • Produksjonssvikt - kommunens oppgaver
 • Opptak og presentasjoner fra webinar om odelsloven
 • Presentasjoner fra fagsamling om droner i skogbruket
 • Årets tredje utgave av Gårdskart-aktuelt er ute
 • Barkbilleovervåkingen - varsel med risikovurdering
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Eksterne nyheter

Publisert 23.05.2023

Informasjonsbrev 20/2023 - uke 21

 • Lær mer om odelsloven onsdag 24. mai!
 • Webinar om landbruksregisteret 1. juni utsettes
 • Mindre endringer i flateerosjons- og tilskuddskartene for Oslo og Viken
 • Rovviltberedskap – oppdatert informasjonsbrosjyre – Beitedyr og rovvilt 2023
 • Digital melding av produksjonssvikt
 • Skog: Mer midler til ungskogpleie
 • ØKS: To-trinns godkjenning rulles ut 1. juni
 • Ungskogpleie - kick off 25. oktober
 • Kartlegging av naturtyper i 2023
 • Purringer fra deltager.no
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse

Publisert 10.05.2023

Informasjonsbrev 19/2023 - uke 19

 • Digital melding av produksjonssvikt
 • Skog: Tilskudd til suppleringsplanting
 • ØKS: Godkjenne virkesopplysninger 2023-5 - Frist 15. mai
 • ØKS: Skogfondet stenges uke 28, 29 og 30
 • Fylkesnytt fra Oslo og Viken
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Eksterne nyheter

Hva synes du om informasjonsbrevet?

Vi ønsker tilbakemeldinger på det ukentlige informasjonsbrevet til kommunal landbruksforvaltning. Savner du noe informasjon? Er det for langt, for kort? Er dette en god måte å kommunisere med dere i kommunal landbruksforvaltning på?

Send dine innspill på e-post til én eller flere av kontaktpersonene ovenfor.

Motta informasjonsbrevet?

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning?
Bekreftelse - Informasjonsbrev fra landbruksavdelingen