Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning


Publisert 23.06.2022

Informasjonsbrev 24/2022 - uke 25

 • Landbruksregisteret - Årlig massivoppdatering av arealtall
 • Økt tilskudd til drenering av jordbruksjord
 • Gjennomgang av tilgangen på veterinærer i landbruket 
 • Webinar: Årets jordbruksoppgjør – konsekvenser for tilskuddsforvaltningen 
 • Kommende samlinger
 • Ny utgave av Gårdskart aktuelt på Nibio sine nettsider! 

Publisert 16.06.2022

Informasjonsbrev 23/2022 - uke 24

 • Jordsmonnkart - oppdatert og mer brukervennlig
 • Påminnelse: ØKS - Kontroll og godkjenning av virkesdata, frist 16. juni
 • Fortsatt mulig å melde seg på nettverkssamling for skogbruket
 • Vårtørkeskader i plantefelt – frister for å søke om tilskudd til suppleringsplanting
 • Kommende samlinger
  • Digital møteplass – miljøordningene med flere
 • Eksterne nyheter

Publisert 09.06.2022

Informasjonsbrev 22/2022 - uke 23

 • Endringer i tilskuddsordningen etter produksjonssvikt
 • Stipenddryss til naturbrukselever
 • Barkbilleovervåkningen - andre tømmerunde
 • ØKS - Godkjenning av VSOP
 • Påminnelse: ØKS - Ingen utbetalinger i uke 29 og 30
 • Påminnelse: Husk påmeldingsfristen til nettverkssamling for skogbruket
 • Påminnelse: Vårtørke-/teletørkeskader i plantefelt
 • Påminnelse: Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2022 - har du kandidater?
 • Kommende samlinger

Publisert 31.05.2022

Informasjonsbrev 21/2022 - uke 22

 • Påminnelse : Prognose for tilskudd etter produksjonssvikt - juni 2022
 • Følg oss på Facebook
 • Er du ny på landbrukskontoret?
 • Kommende samlinger: Digital møteplass - miljøordningee
 • Eksterne nyheter: Mulighet for for gratis opplæring på melkestøl i sommer

Publisert 25.05.2022

Informasjonsbrev 20/2022 - uke 21

 • Prognose for tilskudd etter produksjonssvikt – juni 2022
 • Informasjonsside om skogeiers beredskap ved skogbrann
 • Vårtørke-/teletørkeskader i plantefelt i Oslo og Viken våren 2022
 • Påminnelse: Barkbilleovervåkningen
 • Påminnelse: Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2022 – har du kandidater?
 • Opptak fra Klima og miljøvernavdelingen sin samling
 • Kommende samlinger
 • Eksterne nyhetssaker

 


Publisert 18.05.2022

Informasjonsbrev 19/2022 - uke 20

 • Barkbilleovervåkningen: Påminnelse og mulighet for SMS-varsel 
 • Nytt oppstartprogram for markedshager i Oslo og Viken 
 • Påminnelse: ØKS - Ingen utbetalinger i uke 29 og 30 
 • Påminnelse: Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2022 – har du kandidater? 
 • Kommende samlinger
 • Informasjonsside om skogeiers beredskap ved skogbrann 

Publisert 12.05.2022

Informasjonsbrev 18/2022 - uke 19

 • Ny utgave av Fylkesnytt 
 • Fokus på jordhelse gir høye avlinger
 • ØKS - godkjenning av VSOP 5/2022
 • ØKS - Ingen utbetalinger i uke 29 og 30
 • SKART-app for skogforvaltningen og årets resultatkartlegging
 • Kartlegging av naturtyper i 2022
 • Bedriftsutviklingsprisen 2022 - har du kandidater?
 • Kommende samlinger
 • Lær mer om blomsterenger

Publisert 04.05.2022

Informasjonsbrev 17/2022 - uke 18

 • Brudd på regelverket for dyrevelferd - undersøkelse
 • Klimanøytralt landbruk
 • Kommende samlinger

Publisert 28.04.2022

Informasjonsbrev 16/2022 - uke 17

 • Barkbilleovervåkningen er i gang
 • Påminnelse: Miljødagene 2022 - frist 1. mai
 • Påminnelse: Digitalt seminar 6. mai - Priskontroll ved erverv av landbrukseiendom
 • Webinar 12. mai: Er biokull lønnsomt?
 • Feltkurs i AR5 den 31. mai - ajourhold av arealressurskartet
 • Påminnelse: Fagsamling for skognettverket i august

Publisert 20.04.2022

Informasjonsbrev 15 / 2022 - uke 16

 • Husk båndtvang 1. april – 20. august - se egne plakater fra politiet
 • Tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier
 • Tilskuddsordning KulturArvOpplevelser
 • Barkbilleovervåkningen: Tid for å sette ut fellene
 • ØKS - Godkjenning av VSOP 4/2022
 • Rydding på nettsidene våre for skogbruk
 • Presentasjoner og opptak fra webinar om foryngelse
 • Brudd på regelverket for dyrevelferd – undersøkelse
 • Problemer å sende søknader om sykdomsavløsning torsdag 21. april
 • Påminnelse: Har du kandidater til den nasjonale kulturlandskapsprisen i din kommune?
 • Følg oss på Facebook

 • Kommende samlinger: Digitalt seminar 6. mai, Priskontroll ved erverv av landbrukseiendom og Dialogmøte om rovvilt før årets beitesesong 9.mai
 • Påminnelse: Miljødagene 2022
 • Påminnelse: Fagsamling for skognettverket i august

Hva synes du om informasjonsbrevet?

Vi ønsker tilbakemeldinger på det ukentlige informasjonsbrevet til kommunal landbruksforvaltning. Savner du noe informasjon? Er det for langt, for kort? Er dette en god måte å kommunisere med dere i kommunal landbruksforvaltning på?

Send dine innspill på e-post til én eller flere av kontaktpersonene ovenfor.

Motta informasjonsbrevet?

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning?
Bekreftelse - Informasjonsbrev fra landbruksavdelingen