Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning


Publisert 05.12.2022

Informasjonsbrev 44/2022 - uke 49

 • Klart for tofaktor-pålogging i LDIRs elektroniske tjenester
 • Landbruksavdelingen er på samling 6.-7. desember
 • Webinar for regnskapsførere om stormskader
 • ØKS - se over lista for NMSK-tilskudd innen utgangen av 7. desember
 • ØKS - godkjenning av virkesopplysninger
 • Produksjonstilskudd - frister/viktige datoer
 • Kommunesamling for landbruk - påmeldingsfrist 15. desember
 • Kommende samlinger
 • Eksterne nyheter: Honning skal ikke legges ut i naturen

Publisert 30.11.2022

Informasjonsbrev 43/2022 - uke 48

 • Landbruksavdelingen er på samling
 • Kommunesamling for landbruk 2023 - programskisse
 • Fylkesnytt fra Oslo og Viken 2/2022
 • Opptak fra webinaret om konsesjon til AS i landbruket
 • Kontaktmøte for ledere av kommunal landbruksforvaltning
 • ØKS - siste frist for refusjonskrav med tilskudd og veitilskudd
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Fagmøte om økologisk korn- og kraftfôrråvarer

Publisert 23.11.2022

Informasjonsbrev 42/2022 - uke 47

 • Tilskudd etter produksjonssvikt
 • Klimasmart skogbruk - årets arrangementer
 • Webinar - konsesjon til AS
 • Kontaktmøte for ledere av kommunal landbruksforvaltning
 • Kommunesamling for landbruk 2023
 • Innføring av to-faktor pålogging til Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester
 • ØKS - siste frist
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Fagmøter med Viken Skog

Publisert 17.11.2022

Informasjonsbrev 41/2022 - uke 46

 • SKART, resultatkartlegging og foryngelseskontroll - årets sesong
 • Innføring av to-faktor pålogging til Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester
 • Agros - Treghet i uke 44
 • Påminnelse: ØKS – Dette gjør kommunene i forbindelse med årsavslutning
 • Påminnelse: Utlysning av midler til å fremme skogbruket
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse

Publisert 09.11.2022, Sist endret 09.11.2022

Informasjonsbrev 40 / 2022 - uke 45

 • eStil RMP - registrering av papirsøknader
 • SMIL - trenger dere mer penger?
 • Regionalt miljøtilskudd - forvaltningsrutiner og viktige frister
 • Regionalt miljøtilskudd - teknisk feil etter endring i kart
 • Påminnelse: ØKS – godkjenning av virkesopplysninger 2022-11
 • Påminnelse: ØKS – siste frist for refusjonskrav med tilskudd og veitilskudd
 • Påminnelse - Utlysning av midler til å fremme skogbruket
 • Webinar: Konsesjon til AS 
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter 
   

Publisert 02.11.2022

Informasjonsbrev 39/2022 - uke 44

 • SMIL og Utvalgte kulturlandskap (UKL) - AGROS - problemer med etterregistrering
 • AGROS stenger f.o.m. 12. desember
 • Tilskudd produksjonssvikt - ofte stilte spørsmål
 • Produksjonstilskudd - søknader med varselmelding
 • ØKS - siste frist for refusjonskrav med tilskudd og veitilskudd
 • ØKS - godkjenning av virkesopplysninger
 • Forlengelse av tilskudd til opprydding av vindfall
 • Ny versjon av SKART
 • Påminnelse: Foryngelseskontroll og resultatkartlegging
 • Webinar: Selektive hogstformer
 • Webinar: Konsesjon til AS
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 26.10.2022

Informasjonsbrev 38/2022 - uke 43

 • Kontaktmøte med ledelsen hos landbrukskontorene i kommunene
 • Rapportering tilskuddsmidler 2022/2023 - frist 31. oktober
 • Kommunens ansvar - tilskudd etter produksjonssvikt
 • Kontrollkrav produksjonstilskudd
 • ØKS - Dette gjør kommunene i forbindelse med årsavslutning
 • Newcastlesyke - Mattilsynet innfører portforbud på Østlandet
 • Påminnelse - utlysning av midler til å fremme skogbruket
 • Påminnelse - Tilgang til Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester
 • Opptak fra webinar om ungskogpleie
 • Kommende samlinger 
 • Jordhelse

Publisert 19.10.2022

Informasjonsbrev 37 /2022 - uke 42

 • Høring av endring i RMP-forskriften i Oslo og Viken
 • eStil-RMP – Vent med å registrere papirsøknader
 • RMP-søknadskvitteringen
 • RMP – hva er god etablering av fangvekst
 • Rapportering på bruk og behov for tilskuddsmidler 2022/2023 - frist 31. oktober
 • Smartbjella er konkurs – konsekvenser for sauenæringa
 • Standardsvar ved høring av landbruksveier
 • Påminnelse: Foryngelseskontroll og resultatkartlegging for skogkultur 
 • Påminnelse: Ungskogpleie - Vårt viktigste klimatiltak i skogbruket
 • Kommende samlinger 
 • Tre-tips
 • Skolehageseminaret 2022 – 4. november på Vitenparken Ås
 • Kulturarvopplevelser -Tilskuddsordning for kommuner m. fl.
 • Jordhelse

Publisert 13.10.2022

Informasjonsbrev 36/2022 - uke 41

 • Hold av dato for Kommunesamling 2023
 • Frister for å søke om tilskudd til drift av beite- og sankelag og om rovvilterstatning
 • Ny versjon av ØKS
 • Budsjett for rentemidler fra skogfond
 • Påminnelse: ØKS - godkjenning av virkesopplysninger 2022-10
 • Påminnelse - Tilganger til Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester 
 • Påminnelse: Regionalt miljøtilskudd – søknadsfrist 15. oktober
 • Inn på tunet-uka
 • Kommende samlinger 
 • Nytt overvåkingsprogram for jordhelse
 • Markedshagekurs med oppstart 25. oktober
 • Klimaskole 27. oktober: Klimavennlig skogbruk
 • Lokalmatdagen 2022 – hvordan lykkes med lokalmat?

 


Publisert 06.10.2022

Informasjonsbrev 35/2022 - uke 40

 • ØKS: Godkjenning av virkesopplysninger 2022-10
 • PT og RMP: Pålogging til Altinn - underenhet/hovedenhet
 • Påminnelse: Regionalt miljøtilskudd - søknadsfrist 15. oktober
 • PT - informasjon sendt til søkerne
 • PT - se foretakets søknad før innsending
 • PT - digital møteplass starter opp igjen
 • NMSK: Miljøtiltak i skog - åpnet for saksbehandling
 • Webinar: Ungskogpleie - vårt viktigste klimatiltak i skogbruket
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse-nytt
 • Kompetanseheving på korn og klima/miljø
 • Utlysning: KulturArvOpplevelser

Hva synes du om informasjonsbrevet?

Vi ønsker tilbakemeldinger på det ukentlige informasjonsbrevet til kommunal landbruksforvaltning. Savner du noe informasjon? Er det for langt, for kort? Er dette en god måte å kommunisere med dere i kommunal landbruksforvaltning på?

Send dine innspill på e-post til én eller flere av kontaktpersonene ovenfor.

Motta informasjonsbrevet?

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning?
Bekreftelse - Informasjonsbrev fra landbruksavdelingen