Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning


Publisert 06.12.2023

Informasjonsbrev 46/2023 - uke 49

 • Redusert tilgjengelighet 7. desember
 • Tilskudd produksjonssvikt
 • ØKS - godkjenne virkesopplysninger innen 14. desember
 • Skog - presisering om flaterydding og bruk av skogfond
 • Tiltak for å bedre tilgangen på veterinærtjenester
 • Påminnelser
 • Kommende fagsamlinger
 • Kommende digitale møteplasser
 • Eksterne nyheter

Publisert 30.11.2023

Informasjonsbrev 45/2023 - uke 48

 • Fylkesnytt fra Oslo og Viken
 • Produksjonssvikt
 • Regionale miljøkrav – Høring av virkeområde for resten av Oslo og Viken
 • ØKS – Frist for å behandle refusjonskrav med tilskudd 4. desember kl. 10
 • ØKS – Avklaring om drone og rentemidler
 • Ny dom fra Høyesterett om jordleieavtaler og kravet om 10 års leietid
 • ØKS - Skogfond vil ikke bli utbetalt i januar
 • Kommende samlinger   
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 22.11.2023

Informasjonsbrev 44/2023 - uke 47

 • ØKS - skogfond utbetales ikke i januar 
 • Regionalt miljøtilskudd – forvaltningsrutiner og viktige frister 
 • Agros – siste frist for å godkjenne vedtak 
 • NIBIO-rapport: Granbarkbillen - Registrering av bestandsstørrelsene i 2023 
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Eksterne nyheter

Publisert 15.11.2023

Informasjonsbrev 43/2023 - uke 46

 • Produksjonssvikt
 • Kommunesamling 2024 - trøbbel med påmelding?
 • Autorisasjonsdatabasene - nye lenker
 • Afrikansk svinepest og eksponering av matavfall
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 08.11.2023

Informasjonsbrev 42/2023 - uke 45

 • Produksjonssvikt
 • Skog: Foryngelseskontroll- prosessbeskrivelse
 • ØKS - Godkjenne virkesopplysninger 2023-11 - Frist 16. nov.
 • Kommunesamlingen 2024
 • Praktisk salgskurs for lokalmatprodusenter
 • Følg oss på Facebook
 • Påminnelse: ØKS - årsavslutning
 • Kommende fagsamlinger
 • Kommende digitale møteplasser
 • Jordhelse

Publisert 01.11.2023

Informasjonsbrev 41/2023 - uke 44

 • Omlegging og videreføring av produsentnummeret
 • Produksjonssvikt
 • Digital møteplass driveplikt
 • Webinar om oppfølging av dyrevelferdssaker
 • ØKS - Registrering av kontroll på saker uten tilskudd
 • Resultatkartlegging og foryngelseskontroll i skog 2023
 • Felles avspark for neste ungskogpleiesesong
 • Bålprat med den nye landbruks- og matministeren
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 26.10.2023

Informasjonsbrev 40/2023 - uke 43

 • Har du husket å melde deg på Kommunesamling for landbruk 2024? – Frist 1. november
 • Produksjonssvikt – digital møteplass i dag
 • Produksjonstilskudd – risikobasert kontroll
 • Rapportering på bruk og behov for tilskuddsmidler 2023/2024 - frist 3. november
 • Digital møteplass driveplikt
 • ØKS – Dette gjør kommunene i forbindelse med årsavslutning og frister for tilskudd
 • Økt nasjonal budsjettramme for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i 2024
 • Frokostseminar 16.nov: Hvordan kan norske kommuner bidra til utslippskutt i jordbruket?
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 18.10.2023

Informasjonsbrev 39/2023 - uke 42

 • Tiltak iverksatt for håndtering av problemer i eStil RMP
 • Produksjonssvikt
 • ØKS - Elektronisk tiltaksrapportering - Ønsker tilbakemelding før 31. oktober
 • Hybridseminar om jordlivet og plast i grønnsaksdyrking
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Eksterne nyheter

Publisert 11.10.2023

Informasjonsbrev 38/2023 - uke 41

 • Produksjonssvikt
 • Tilganger til Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester
 • Erstatning for sau drept av fredet rovvilt - frist 1. november
 • Samling: Næringsutvikling i landbruket 22.-23. november
 • ØKS - Godkjenning av virkesopplysninger 2023-10
 • Plansjer - vilkår om vanlig jordbruksproduksjon i produksjonstilskudd
 • Regionalt miljøtilskudd 2023 - søknadsfrist og ofte stilte spørsmål
 • ØKS - kontaktinfo på skogfond.no
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 04.10.2023

Informasjonsbrev 37/2023 - uke 40

 • Kommunesamling 2024
 • Spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding
 • Produksjonssvikt - diverse nyheter
 • Produksjonstilskudd - potensielle søkere ble varslet om ny søknadsomgang 1.10
 • Skogbrukets rentemidler 2024 - åpent for søknader
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Hva synes du om informasjonsbrevet?

Vi ønsker tilbakemeldinger på det ukentlige informasjonsbrevet til kommunal landbruksforvaltning. Savner du noe informasjon? Er det for langt, for kort? Er dette en god måte å kommunisere med dere i kommunal landbruksforvaltning på?

Send dine innspill på e-post til én eller flere av kontaktpersonene ovenfor.

Motta informasjonsbrevet?

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning?
Bekreftelse - Informasjonsbrev fra landbruksavdelingen