Oversikten viser nye og avslutta høringssaker fra Statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalteren i Innlandet har ofte saker ute på høring. Bakgrunnen er gjerne ønsket om bedre å kunne vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Vi ønsker å få innspill som kan forbedre de forslagene vi arbeider med.

I lovpålagte høringer blir det opplyst hvem som er høringsinstanser eller parter. Dersom høringa ikke er lovpålagt, er den åpen for alle. Vi er spesielt interessert i å høre fra de som blir berørt av et planlagt tiltak.

Du kan uttale deg i ei høring enten ved vanlig brev, via e-post eller ved å bruke skjemaet som ligger nederst i den enkelte høringssaka. Ved lange innspill ber vi om at du bruker brev eller e-post eller laster opp uttalelsen som et vedlegg til skjemaet. Dersom du har spørsmål omkring ei konkret høring, kan du ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i hver enkelt sak.

Frist Uke Høring
desember 2020
31. des 53 Høring – FIAS AS søker om økt mengde til behandling på komposteringsanlegget på Torpet
15. des 51 Høring - forskrift for fiske i Storsjøen, Rena og Mistra og deres ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner
10. des 50 Høring av forvaltningsplan for Bergevika naturreservat, Ringsaker
07. des 50 NAF Trafikksenter AS Vålerbanen søker om å endre utslippstillatelsen for støy
november 2020
01. nov 44 Høring – Nye Veier AS søker om utslippstillatelse anleggsfase E6 Storhove - Øyer
august 2020
17. aug 34 Innlandet fylkeskommune søker om utslippstillatelse for anleggsarbeider på Randsfjordsambandet
07. aug 32 Høring - Etablering av mellomlager for farlig avfall – Arnkvernvegen AS
07. aug 32 Høring - søknad om forbrenning av farlig avfall – Eidsiva Bioenergi AS, Elverum
05. aug 32 Høring av vern av 27 områder i Innlandet
juli 2020
20. jul 30 Mjøsanlegget AS søker om mottak av husdyrgjødsel og økt mengde matavfall
Frist Høring
desember 2020
31. des Høring – FIAS AS søker om økt mengde til behandling på komposteringsanlegget på Torpet
15. des Høring - forskrift for fiske i Storsjøen, Rena og Mistra og deres ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner
10. des Høring av forvaltningsplan for Bergevika naturreservat, Ringsaker
07. des NAF Trafikksenter AS Vålerbanen søker om å endre utslippstillatelsen for støy
november 2020
01. nov Høring – Nye Veier AS søker om utslippstillatelse anleggsfase E6 Storhove - Øyer
august 2020
17. aug Innlandet fylkeskommune søker om utslippstillatelse for anleggsarbeider på Randsfjordsambandet
07. aug Høring - Etablering av mellomlager for farlig avfall – Arnkvernvegen AS
07. aug Høring - søknad om forbrenning av farlig avfall – Eidsiva Bioenergi AS, Elverum
05. aug Høring av vern av 27 områder i Innlandet
juli 2020
20. jul Mjøsanlegget AS søker om mottak av husdyrgjødsel og økt mengde matavfall