NAF Trafikksenter AS Vålerbanen søker om å endre utslippstillatelsen for støy

Høringsfrist:
7. desember 2020 23.59

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives inn i skjema her eller sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 7. desember 2020.

Publisert 11.11.2020

NAF Trafikksenter AS Vålerbanen søker om følgende endringer på utslippstillatelsen:

  • NAF Trafikksenter AS Vålerbanen ønsker å endre klokkeslettet på søndager på stevnet «Gatebil». Tidligere har Vålerbanen søkt dispensasjon for «warm-up» mellom 09:00 – 11:00, samt har tillatelsen inkludert kjøretid mellom 13:00 – 19:00. Ønsket endring av tiden er til klokken 10:00 – 17:00 på søndager, som reduserer den totale kjøretiden på søndager med 1 time.
  • NAF Trafikksenter AS Vålerbanen ønsker en tillatelse for testkjøring av elektrisk bil i juli måned med eventuelle begrensninger satt av Fylkesmannen i Innlandet. Tidligere har Vålerbanen hatt forbud om motorsportaktiviteter i juli. En støyrapport utarbeidet av Brekke Strand er vedlagt denne høringen med støymålinger fra elektrisk bilkjøring på Vålerbanen i 2018. Konklusjonen fra rapporten er at det maksimale lydtrykknivåer hos de nærmeste naboene fra den elektriske bilkjøringen på hovedbanen til Vålerbanen vil ligge betydelig lavere enn grenseverdien for maksimalt støynivå i utslippstillatelsen på L5AF 60 dB, og det forventes at støyet ikke vil være hørbart over annen bakgrunnsstøy i området for noen av Vålerbanens naboer.

For mer informasjon se vedlagt søknad og støyrapport fra NAF Trafikksenter AS Vålerbanen.

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 7. desember 2020 på e-post: fminpost@fylkesmannen.no , eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknadsdokumenter kan leses til høyre på denne sida og de er også lagt ut til gjennomsyn hos Våler kommune.

 

Høringsfrist:
7. desember 2020 23.59