Oversikten viser nye og avslutta høringssaker fra Statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalteren i Innlandet har ofte saker ute på høring. Bakgrunnen er gjerne ønsket om bedre å kunne vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Vi ønsker å få innspill som kan forbedre de forslagene vi arbeider med.

I lovpålagte høringer blir det opplyst hvem som er høringsinstanser eller parter. Dersom høringa ikke er lovpålagt, er den åpen for alle. Vi er spesielt interessert i å høre fra de som blir berørt av et planlagt tiltak.

Du kan uttale deg i ei høring enten ved vanlig brev, via e-post eller ved å bruke skjemaet som ligger nederst i den enkelte høringssaka. Ved lange innspill ber vi om at du bruker brev eller e-post eller laster opp uttalelsen som et vedlegg til skjemaet. Dersom du har spørsmål omkring ei konkret høring, kan du ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i hver enkelt sak.

Frist Uke Høring
juli 2020
03. jul 27 Høring – Utslippstillatelse for driftsfase E16 Kvamskleiva
juni 2020
19. jun 25 Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Innlandet ute på høring
12. jun 24 Forskriftsendring Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde
mai 2020
30. mai 22 Høyring - Grasmo AS søkjer om løyve etter forureiningslova
20. mai 21 Oppstart av verneprosesser
08. mai 19 Høring utvidelse av Drevdalen og Hanestadvola naturreservater
05. mai 19 Oppstart av verneprosesser
april 2020
01. apr 14 Eidsiva Bioenergi AS – Varsel om ny tillatelse etter forurensningsloven
mars 2020
27. mar 13 Frivillig vern av skog - Østre Toten kommune - Høring
06. mar 10 Frivillig vern av skog - Øyer og Nordre Land kommuner - Høring
Frist Høring
juli 2020
03. jul Høring – Utslippstillatelse for driftsfase E16 Kvamskleiva
juni 2020
19. jun Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Innlandet ute på høring
12. jun Forskriftsendring Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde
mai 2020
30. mai Høyring - Grasmo AS søkjer om løyve etter forureiningslova
20. mai Oppstart av verneprosesser
08. mai Høring utvidelse av Drevdalen og Hanestadvola naturreservater
05. mai Oppstart av verneprosesser
april 2020
01. apr Eidsiva Bioenergi AS – Varsel om ny tillatelse etter forurensningsloven
mars 2020
27. mar Frivillig vern av skog - Østre Toten kommune - Høring
06. mar Frivillig vern av skog - Øyer og Nordre Land kommuner - Høring