Høring – FIAS AS søker om økt mengde til behandling på komposteringsanlegget på Torpet

Høringsfrist:
31. desember 2020 23.59

FIAS AS søker om å øke årlig mengde til behandling gjennom kompostering fra 15400 tonn til 16900 tonn på Torpet komposteringsanlegg i Tolga kommune.

Publisert 02.12.2020

Utslippstillatelser for komposteringsanleggene på Torpet i Tolga kommune (2016.0191.T) og Kjemsjøhøgda i Stor-Elvdal kommune (2016.0192.T), begge datert 14. mars 2016, ble gitt med en tidsavgrenset varighet fram til 31. desember 2019, og daværende Fylkesmann i Hedmark ba om at det innen 31. desember 2018 måtte gjennomføres en evaluering av om metoden som i dag benyttes ved kompostering fører til påvirkning av miljøet.

Det ble i brev fra virksomheten datert 2. november 2018 gitt en tilbakemelding og evaluering av komposteringsmetodene for begge anleggene og det ble med bakgrunn i denne evalueringen bedt om at gjeldende tillatelser for Torpet og Kjemsjøhøgda ble videreført etter 2019. Det ble i tillegg søkt om endring av mengder til kompostering på Torpet.

FIAS AS (Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap AS) har i brev fra Fylkesmannen i Innlandet av 16. desember 2019 fått forlenget de midlertidige utslippstillatelsene både for Torpet komposteringsanlegg i Tolga kommune og Kjemsjøhøgda komposteringsanlegg i Stor-Elvdal kommune til 31. desember 2020.

Det søkes om å øke årlig mengde til behandling gjennom kompostering fra 15400 tonn til 16900 tonn på Torpet komposteringsanlegg i Tolga kommune, det vil si en økning på 1500 tonn. Endringen skyldes økt mottak av industrislam fra slakterier herunder en ny fraksjon; husdyrgjødsel med flis. Husdyrgjødsel med flis ligger også inne under tillatelsen for biproduktbehandling fra Mattilsynet.

For mer informasjon, se vedlagt søknad med vedlegg fra FIAS AS.

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 31. desember 2020 på e-post: fminpost@fylkesmannen.no , eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknadsdokumenter kan leses til høyre på denne sida og de er også lagt ut til gjennomsyn hos Tolga kommune.

 

Høringsfrist:
31. desember 2020 23.59