Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2023
01. des 48 Statsforvalteren i Agder og Korus Sør Fagdag for rådgivende enheter for russaker Scandic Sørlandet
01. des 48 Statsforvalteren i Agder Samling for fagansvarlige i Nav Dyreparken hotell, Kristiansand
november 2023
27. nov 48 SFAG Temadag for Atomberedskapsutvalget (ABU), infopool Agder, innvandringsmyndighetene, SFAGs arbeidsgruppe på verstefallscenario og utvalgte kommuner. Hotell Scandic Sørlandsparken, Travparkveien 14, 4636 Kristiansand
22. nov - 23. nov 47 Statforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, RVTS, RBUP, KORUS Sør og KS Handlingsplanfestivalen - Oppvekstreformen: Fra samhandling til å handle sammen Farris bad- Larvik
20. nov - 21. nov 47 Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland og Agder, samt Nav Innlandet og Nav Rogaland Erfaringskonferanse - tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav samt skjønnsmidler på sosialområdet Radisson Blu, Gardermoen
16. nov 46 Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Husbanken Webinarer - boligsosialt arbeid - boligsosiale hensyn i plan Webinar
09. nov 45 Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Husbanken Webinarer - boligsosialt arbeid - rus og psykisk helse Webinar
08. nov - 09. nov 45 Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Rogaland Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis Clarion Hotel Energy
02. nov 44 Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Husbanken Webinarer - boligsosialt arbeid - utsatte barnefamilier Webinar
oktober 2023
24. okt 43 Statsforvalteren i Agder Kommunesamling landbruk 2023 Vigeland Hovedgård, Vennesla
23. okt 43 Statsforvalteren i Agder Temadag om kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner - økt robusthet, samhandling og muligheter i Setesdal – 23. oktober 2023 Revsnes hotel, Byglandsfjord
18. okt - 19. okt 42 Statsforvalteren i Agder, utdanning- og barnevernsavdelingen Statsforvalteren i Agder inviterer til Utdanningsmøte 18. og 19. oktober 2023 Radisson Blu Caledonien i Kristiansand
12. okt 41 Statsforvalteren i Agder, Agder fylkeskommune Seminar om marin forsøpling Dyreparken hotell, Kristiansand
11. okt - 12. okt 41 Statsforvalteren i Agder Velkommen til årets helse- og omsorgskonferanse 2023 Ernst hotell, Kristiansand
september 2023
07. sep - 08. sep 36 Helse- og omsorgsavdelingen Fagsamling om økonomisk rådgivning for NAV-kontor i Vestfold og Telemark og Agder Scandic Park Hotel, Sandefjord
august 2023
25. aug 34 Statsforvalteren i Agder og Farsund kommune Utvalgte kulturlandskap i jordbruket – samling for Agder Vest-Lista, oppmøte Nordberg fort
24. aug 34 Frisklivssentralen i Kristiansand, Agder Fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder Fagdag for frisklivssentralene i Agder Scandic Bystranda, Kristiansand
18. aug 33 Statsforvalteren iAgder Arendalsuka- Samarbeid- kultur, struktur, kunst ... eller?- Barn og unge seminar Clarion hotell Tyholmen
15. aug 33 Statsforvalteren i Agder, Norges Bondelag og Inn på tunet Norge SA Inn på tunet-seminar under Arendalsuka Arendal videregående skole, avd. Tyholmen, Kirkebakken 8
juni 2023
08. jun 23 Statsforvalteren i Agder og Kontaktutvalget for skogbruket i Agder Skogbrukets sommersamling Ved Haukeneset ved Manflåvatnet, Lindesnes kommune
07. jun 23 Statsforvalteren i Agder De 1000 første dagene - fagdag for ansatte i helsestasjonstjenesten i Agder Filadelfia, Arendal
05. jun - 06. jun 23 Statsforvalteren i Agder Fagdager - kvalifiseringsprogrammet i Nav Dyreparken Hotell
mai 2023
30. mai 22 Statsforvalterens regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs på økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Nettmøte - Microsoft Teams
25. mai - 26. mai 21 RGK e-helse, USHT Agder, UiA senter for e-helse, Agder Fylkeskommune, KS og Statsforvalteren i Agder Samarbeid om velferdsteknologi Agder 2023 Caledonien Hotell, Kristiansand
23. mai 21 Korus Sør, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Agder Webinar - rådgivende enhet for russaker webinar, Zoom
09. mai 19 Statsforvalteren i Oslo Viken, Innlandet og Agder Velkommen til årets smittevernkonferanse Webinar (Teams)
april 2023
24. apr - 25. apr 17 Helse- og sosialavdelingen, Statsforvalteren i Agder Grunnkurs - økonomisk rådgivning Dyreparken Hotell, Kristiansand
20. apr 16 KORUS sør KORUS Webinar: Ungdomshjernen og rus WEBINAR
18. apr 16 Statsforvalteren i Agder Digitalt seminar om endringene i velferdstjenestelovgivningen og om veilederen «Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier" webinar
mars 2023
30. mar 13 Statsforvalterens regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Microsoft Teams
29. mar 13 Statsforvalteren i Agder, Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, lokale bondelag Kurs i gårdsbasert biogassproduksjon Marnardal
27. mar 13 Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder Fagsamling - systematisk folkehelsearbeid - fra oversikt til plan Scandic Bystranda, Kristiansand
23. mar 12 Statsforvalteren i Agder Samling for fagansvarlige i Nav Dyreparken Hotell, Kristiansand
21. mar 12 Statsforvalteren i Agder med flere Kurs i fornybar energi på gården Kvåstunet
20. mar 12 Statsforvalteren i Agder Informasjonsmøte om lov om helligdagsfred Statsforvalteren i Agder, Fløyheia, møterom 401
15. mar - 16. mar 11 Husbanken sør, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Agder Boligsosial konferanse 2023 Tyholmen Hotell, Arendal
15. mar 11 Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt, Statsforvalteren i Agder, Kristiansand kommune Kristiansandskonferansen 2023 Kilden teater- og konserthus
15. mar - 03. mai 11 - 18 KORUS Sør, Fylkeskommunen i Agder og Statsforvalteren i Agder Kursrekke - elever og rus i videregående opplæring Fylkeshuset Kristiansand, Scandic Sørlandet og Zoom
08. mar 10 Statsforvalteren i Agder, vergemålsenheten Webinar for verger i Agder Digitalt via Microsoft Teams, se egen lenke
07. mar - 08. mar 10 TEFA TEFA-seminaret 2023 Dyreparken hotell, Kristiansand
februar 2023
28. feb 9 Kristiansand kommune og Statsforvalteren i Agder Fagdag om arbeidet med barnekoordinator Scandic Bystranda Kristiansand
07. feb - 08. feb 6 Statsforvalteren i Agder Kommunelegemøte 2023 Strand Hotel Fevik
07. feb 6 Statsforvalteren i Agder Temadag skogrydding langs kritisk infrastruktur i Agder 7. februar 2023 Lokalene til Østre Agder brannvesen på Stoa, Åsbieveien 35, 4848 Arendal
02. feb 5 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nasjonalt nettseminar om samisk språk i barnehage og skole- for foresatte Nettseminar på Teams
01. feb 5 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nasjonalt nettseminar for skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene Nettseminar på Teams
januar 2023
25. jan 4 Statsforvalteren i Agder Fagsamling - Informasjon om tilskudd for kommunale helse-, omsorg-, og sosiale tjenester Webinar
17. jan - 18. jan 3 UiA og Statsforvalteren i Agder Fagsamling for kompetanseordningene Rekomp, Dekomp og Kompetanseløftet Scandic Kristiansand Bystranda
12. jan 2 Statsforvalteren i Agder Forurensningskonferanse for kommunene Dyreparken Hotell
Dato Arrangement
desember 2023
01. des Fagdag for rådgivende enheter for russaker
01. des Samling for fagansvarlige i Nav
november 2023
27. nov Temadag for Atomberedskapsutvalget (ABU), infopool Agder, innvandringsmyndighetene, SFAGs arbeidsgruppe på verstefallscenario og utvalgte kommuner.
22. nov - 23. nov Handlingsplanfestivalen - Oppvekstreformen: Fra samhandling til å handle sammen
20. nov - 21. nov Erfaringskonferanse - tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav samt skjønnsmidler på sosialområdet
16. nov Webinarer - boligsosialt arbeid - boligsosiale hensyn i plan
09. nov Webinarer - boligsosialt arbeid - rus og psykisk helse
08. nov - 09. nov Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
02. nov Webinarer - boligsosialt arbeid - utsatte barnefamilier
oktober 2023
24. okt Kommunesamling landbruk 2023
23. okt Temadag om kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner - økt robusthet, samhandling og muligheter i Setesdal – 23. oktober 2023
18. okt - 19. okt Statsforvalteren i Agder inviterer til Utdanningsmøte 18. og 19. oktober 2023
12. okt Seminar om marin forsøpling
11. okt - 12. okt Velkommen til årets helse- og omsorgskonferanse 2023
september 2023
07. sep - 08. sep Fagsamling om økonomisk rådgivning for NAV-kontor i Vestfold og Telemark og Agder
august 2023
25. aug Utvalgte kulturlandskap i jordbruket – samling for Agder
24. aug Fagdag for frisklivssentralene i Agder
18. aug Arendalsuka- Samarbeid- kultur, struktur, kunst ... eller?- Barn og unge seminar
15. aug Inn på tunet-seminar under Arendalsuka
juni 2023
08. jun Skogbrukets sommersamling
07. jun De 1000 første dagene - fagdag for ansatte i helsestasjonstjenesten i Agder
05. jun - 06. jun Fagdager - kvalifiseringsprogrammet i Nav
mai 2023
30. mai Ekspertkurs på økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
25. mai - 26. mai Samarbeid om velferdsteknologi Agder 2023
23. mai Webinar - rådgivende enhet for russaker
09. mai Velkommen til årets smittevernkonferanse
april 2023
24. apr - 25. apr Grunnkurs - økonomisk rådgivning
20. apr KORUS Webinar: Ungdomshjernen og rus
18. apr Digitalt seminar om endringene i velferdstjenestelovgivningen og om veilederen «Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier"
mars 2023
30. mar Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
29. mar Kurs i gårdsbasert biogassproduksjon
27. mar Fagsamling - systematisk folkehelsearbeid - fra oversikt til plan
23. mar Samling for fagansvarlige i Nav
21. mar Kurs i fornybar energi på gården
20. mar Informasjonsmøte om lov om helligdagsfred
15. mar - 16. mar Boligsosial konferanse 2023
15. mar Kristiansandskonferansen 2023
15. mar - 03. mai Kursrekke - elever og rus i videregående opplæring
08. mar Webinar for verger i Agder
07. mar - 08. mar TEFA-seminaret 2023
februar 2023
28. feb Fagdag om arbeidet med barnekoordinator
07. feb - 08. feb Kommunelegemøte 2023
07. feb Temadag skogrydding langs kritisk infrastruktur i Agder 7. februar 2023
02. feb Nasjonalt nettseminar om samisk språk i barnehage og skole- for foresatte
01. feb Nasjonalt nettseminar for skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene
januar 2023
25. jan Fagsamling - Informasjon om tilskudd for kommunale helse-, omsorg-, og sosiale tjenester
17. jan - 18. jan Fagsamling for kompetanseordningene Rekomp, Dekomp og Kompetanseløftet
12. jan Forurensningskonferanse for kommunene