Webinarer - boligsosialt arbeid - boligsosiale hensyn i plan

Dato:
16. november 2023 09:00 - 11:00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Husbanken
Målgruppe:
Alle i Agder, Vestfold og Telemark som arbeider innenfor areal og samfunnsplanlegging og ledere med innen helse og omsorg i tillegg til: NAV· boligsosialt arbeid· kommunalt planarbeid· sosialt arbeid· barneverntjenesten· flyktningtjenesten· frivillige og brukerorganisasjonerhelse- og omsorgstjenesten

Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og Husbanken sør inviterer til webinarer høsten 2023 - Torsdag 16. November: Tema er ny lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet. 

Publisert 15.08.2023

Torsdag 16. November: Tema er ny boligsosial lov knyttet til boligsosiale hensyn i plan

 

 

Gi innsikt i ulike tilnærminger for å hjelpe ulike målgrupper til å få et trygt og varig hjem. Vi vil få innlegg fra aktører som har erfaring med arealplanelgging og boligsosiale prosjekter. Videre vil vi ha innlegg fra statsforvalteren angående hvilketn ansvar kommunen har på det boligsosiale området. 

09.00 – 09.05

Velkommen ved Siv Kløvfjell, seniorrådgiver i Husbanken sør

09.05 – 09.50

Aina Tjosås- Ein bustad for heile livet. Frå reform til handling- kva må til?

09.50 – 10.05 Pause

10.05 – 10.50

Steinar Moe Eiendom v/Heidi Sjerve Tømmerkaia, Norges første bydel utelukkende for utleie- veien dit og erfaringene så langt

10.50-11.20

Statsforvalteren i Agder v/Knut Kleven, kommunens ansvar på det boligsosiale feltet

 

Webinarene er gratis.

 

 

Dato:
16. november 2023 09:00 - 11:00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Husbanken
Målgruppe:
Alle i Agder, Vestfold og Telemark som arbeider innenfor areal og samfunnsplanlegging og ledere med innen helse og omsorg i tillegg til: NAV· boligsosialt arbeid· kommunalt planarbeid· sosialt arbeid· barneverntjenesten· flyktningtjenesten· frivillige og brukerorganisasjonerhelse- og omsorgstjenesten