Samling for fagansvarlige i Nav

Dato:
23. mars 2023 09.00 - 14.30
Sted:
Dyreparken Hotell, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Fagansvarlige ved Nav-kontor i Agder

Statsforvalteren i Agder inviterer til ny samling for fagansvarlige i Nav. Vi legger opp til dialog og drøfting rundt aktuelle tema knyttet til tjenestene etter sosialtjenesteloven.

Publisert 22.02.2023

Målgruppen for samlingen er de som har fagansvar for sosiale tjenester på Nav-kontor i Agder. Det kan være avdelingsledere, fagledere eller andre som godkjenner vedtak etter sosialtjenesteloven.

Vi blir en mindre forsamling og legger opp til erfaringsdeling og dialog.

Programmet for samlingen vil bli sendt ut så snart det er ferdigstilt. Vi ønsker i denne forbindelse innspill til tema og/eller problemstillinger fra dere. Dette kan sendes per e-post til birthe.guttormsen@statsforvalteren.no eller johan.misund@statsforvalteren.no innen torsdag 16. mars 2023.

Frist for påmelding er torsdag 16. mars 2023.

Samlingen for fagansvarlige i Nav er gratis, men deltagere må selv dekke reisekostnader. Påmeldingen er bindende og avmelding etter fristen eller manglende oppmøte, vil bli fakturert. Statsforvalteren forbeholder seg retten til å prioritere antall deltagere fra hver kommune.

Skjema for påmelding

Dato:
23. mars 2023 09.00 - 14.30
Sted:
Dyreparken Hotell, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Fagansvarlige ved Nav-kontor i Agder