Kursrekke - elever og rus i videregående opplæring

Dato:
15. mars 2023 - 3. mai 2023
Sted:
Fylkeshuset Kristiansand, Scandic Sørlandet og Zoom
Arrangør:
KORUS Sør, Fylkeskommunen i Agder og Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ansatte i videregående opplæring. Kan også være aktuelt for andre fagpersoner som jobber direkte med ungdom i videregående opplæring.

Den videregående opplæringen er en viktig arena for rusforebygging. Men hva gjør du når du møter ungdom som strever med rusproblematikk? Hvordan komme i dialog, og hvem kan du samarbeide med?

Publisert 27.01.2023

Statsforvalteren i Agder arrangerer i samarbeid med KORUS Sør og Fylkeskommunen i Agder en kursrekke som tilbyr fem dager med kunnskap- og kompetanseheving.

Tema i opplærigen er blant annet:

- kunnskap om ungdom og rusmidler og hvordan ungdomshjernen kan påvirkes av rusbruk

- kunnskap om aktuelle rusmidler og hva ungdom lurer på om rus

- innføring i samtalemetodikken motiverende intervju (MI)

- oversikt og innblikk i aktuelle samarbeidspartnere, hjelpetjenester og rutiner

For nærmere informasjon og påmelding følg lenken: Elever og rus i videregående opplæring, Agder 2023 | KoRus – Sør (korus-sor.no)

Påmeldingsfrist: 15.februar 2023, begrenset antall.

Dato:
15. mars 2023 - 3. mai 2023
Sted:
Fylkeshuset Kristiansand, Scandic Sørlandet og Zoom
Arrangør:
KORUS Sør, Fylkeskommunen i Agder og Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ansatte i videregående opplæring. Kan også være aktuelt for andre fagpersoner som jobber direkte med ungdom i videregående opplæring.

Kontaktpersoner