Webinarer prosjektledelse

Dato:
11. september 2023 11:30 - 7. desember 2023 12:00
Sted:
Webinar på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder.
Målgruppe:
Nav-kontor i Innlandet, Rogaland , Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Agder som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.

Statsforvalterne i Agder, Innlandet, Rogaland, Vestfold og Telemark og Møre og Romsdal gjennomfører en webinarrekke om prosjektledelse - både fordypning og grunnopplæring. Dette er for prosjekter som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav, samt skjønnsmiddelprosjekter på sosialområdet.

Publisert 04.07.2023

Vi ønsker å bistå Nav-kontor som mottar tilskuddsmidler med å gjennomføre og håndtere prosjektene sine på best mulig måte. 

Agenda for webinarene vil bli lagt ut her nærmere oppstart.

Kursholder er:

Torgeir Skyttermoen som er førstelektor i prosjektledelse ved Handelshøyskolen, OsloMet, samt faglig leder for School of Management, vil snakke om ulike deler av prosjektgjennomføringen. Han har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 20 år og har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. 

Webinaret er praktisk rettet, slik at det er lagt opp til både presentasjon fra foredragsholder og aktivitet fra deltakerne.

Det vil bli brukt Mentimeter under webinaret.

Datoene for webinarene er:

  • 11. september 2023 kl. 11.30-15.00 - grunnopplæring
  • 7. desember 2023 kl. 08.30-12.00 - første fordypning

 

Påmelding

 

Meld dere på så raskt som mulig!

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktperson hos Statsforvalteren i Agder:

Knut Kleven, knut.kleven@statsforvalteren.no 

Dato:
11. september 2023 11:30 - 7. desember 2023 12:00
Sted:
Webinar på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder.
Målgruppe:
Nav-kontor i Innlandet, Rogaland , Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Agder som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.