Samling for fagansvarlige i Nav

Dato:
1. desember 2023 09.00 - 14.30
Sted:
Dyreparken hotell, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Fagansvarlige ved Nav-kontor i Agder
Påmeldingsfrist:
23. november 2023 00.00

Statsforvalteren i Agder inviterer fagansvarlige i Nav til samling for å drøfte aktuelle tema og dele erfaringer knyttet til tjenestene etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Publisert 31.10.2023

Målgruppen for samlingen er de som har fagansvar for sosiale tjenester på Nav-kontor i Agder. Det kan være avdelingsledere, fagledere eller andre som godkjenner vedtak etter sosialtjenesteloven.

Vi blir en mindre forsamling og legger opp til erfaringsdeling og dialog.

Vi ønsker innspill til tema dere ønsker vi skal ta opp innen torsdag 23.11.23. Dette kan dere sende til Birthe Guttormsen Birtrhe.guttormsen@statsforvalteren.no  eller Johan Inge Misund johan.inge.misund@statsforvalteren.no

Se lenke for påmelding til høyre, frist for påmelding er 23.11.23.

Samlingen for fagansvarlige i Nav er gratis, men deltagerne må selv dekke reisekostnader. Påmeldingen er bindende og avmelding etter fristen eller manglende oppmøte, vil bli fakturert. Statsforvalteren forbeholder seg retten til å prioritere antall deltagere fra hver kommune.

Dato:
1. desember 2023 09.00 - 14.30
Sted:
Dyreparken hotell, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Fagansvarlige ved Nav-kontor i Agder
Påmeldingsfrist:
23. november 2023 00.00