Fagsamling - Informasjon om tilskudd for kommunale helse-, omsorg-, og sosiale tjenester

Dato:
25. januar 2023 12.30 - 14.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ledere og mellomledere, og rådgivere i kommunale helse- og sosiale tjenester

Statsforvalteren i Agder inviterer til webinar hvor vi vil informere om aktuelle tilskudd for kommunale helse-, omsorg-, og sosiale tjenester for 2023. 

Publisert 05.01.2023

For noen av tilskuddsordningene er det signalisert at det vil komme endringer. Vi tar derfor forbehold om endelig program for webinaret.

 Følgende tilskudd vil bli presentert:

12:30 - 12:40 Velkommen v/Statsforvalteren

12:40 -12:50 Statsforvalterens prosjektskjønnsmidler

12:50 - 13:05 Agder Fylkeskommunes tilskudd til frisklivssentraler

13:05 - 13:10 Beinstrekk

13:10 - 13:40 Statsforvalterens kompetanse- og innovasjonstilskudd

13:40 - 13:55

- Tilskudd utvikling av de sosiale tjenestene i NAV

- Utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet

13:55 - 14:10

- Tilskudd kommunalt rusarbeid

- Tilskudd til tjenester for personer med langvarige og sammensatte behov

14:10 - 14:30 gjennomgang av spørsmål fra chatten

 

Webinaret arrangeres på TEAMS. Det er mulig å delta både via app nettleser.

Det er ingen påmelding for å delta.

 

Følgende lenke benyttes for å delta:

Bli med på en videokonferanseenhet

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 324 635 329 703
Passord: CahDij

Last nedTeams | Join on the web

Finn ut mer | Møtealternativer

Dato:
25. januar 2023 12.30 - 14.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ledere og mellomledere, og rådgivere i kommunale helse- og sosiale tjenester