Webinarer - boligsosialt arbeid - utsatte barnefamilier

Dato:
2. november 2023 09:00 - 11:00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Husbanken
Målgruppe:
Alle i Agder, Vestfold og Telemark som arbeider innenfor:· NAV· boligsosialt arbeid· kommunalt planarbeid· sosialt arbeid· barneverntjenesten· flyktningtjenesten· frivillige og brukerorganisasjonerhelse- og omsorgstjenesten

Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og Husbanken sør inviterer til webinarer høsten 2023 - Torsdag 2. November: Tema er utsatte barnefamilier

Publisert 15.08.2023

Torsdag 2. November: Tema er utsatte barnefamilier

 

Gi innsikt i ulike tilnærminger for å hjelpe ulike målgrupper til å få et trygt og varig hjem – ny kunnskap, kompetanse- og erfaringsutveksling på tvers av fagområder.

Vi vil få innlegg fra kompetansemiljø  som har gjort seg erfaringer i det boligsosiale arbeidet.

09.00 – 09.05

Velkommen ved Siv Kløvfjell, seniorrådgiver i Husbanken sør

09.05 – 09.50

Alle trenger et trygt hjem – Dårlige boforhold – implikasjoner på skole og utdanning

v/ Kjell Olaf Richardsen, Barnehage- og utdanningsavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken

09.50 – 10.00

Pause

10.00 – 10.45

Utjevning av forskjeller og bedring av levekår blant utsatte barnefamilier

v/ Ragnhild Risholm, Fagspesialist ved Familievernets spisskompetansemiljø for foreldrestøtte og forebygging, Bufetat

 

v/Karianne Nguyen Knudsen, leder for Spisskompetansemiljø for foreldrestøtte og forebygging, Bufetat

 

Webinarene er gratis.

 

Dato:
2. november 2023 09:00 - 11:00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Husbanken
Målgruppe:
Alle i Agder, Vestfold og Telemark som arbeider innenfor:· NAV· boligsosialt arbeid· kommunalt planarbeid· sosialt arbeid· barneverntjenesten· flyktningtjenesten· frivillige og brukerorganisasjonerhelse- og omsorgstjenesten