Informasjonsmøte om lov om helligdagsfred

Dato:
20. mars 2023 10.00 - 12.00
Sted:
Statsforvalteren i Agder, Fløyheia, møterom 401
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ordfører, politisk ledelse, kommune administrasjon

Flere kommuner i Agder har etter søknad til Statsforvalteren blitt definert som «typisk turiststed» i helligdagsfredslovens betydning, og dette er da blitt fastsatt i forskrift. Det finnes lite veiledning til lovbestemmelsene, og Statsforvalteren ønsker derfor å invitere kommunene i Agder til en samling hvor vi informerer om lovverket og praktisering. 

Publisert 06.03.2023, Oppdatert 21.02.2023

Vi inviterer fortrinnvis 2-3 representanter fra hver kommune hvor målgruppen er ordfører eller annen politisk ledelse, samt ansatte i kommunens administrasjon med ansvar for næringsutvikling el.

Vi ber om at problemstillinger som det er ønskelig å ta opp, meldes i påmeldingsskjema, eller til Synnøve Spinnangr per e-post fmavssp@statsforvalteren.no. Frist for påmelding og innsending av problemstillinger er mandag 8. mars 2023. Det vil være mulighet for å delta på møte via teams. Teamslenke vil sendes ut i forkant til dem dette gjelder.

Deltakere fra Statsforvalteren vil være statsforvalter Gina Lund, assisterende statsforvalter Knut Berg, avdelingsdirektør for helse- og sosialavdelingen Aase Aamland og seniorrådgiver/jurist v. helse- og sosialavdelingen Synnøve Spinnangr.

Dato:
20. mars 2023 10.00 - 12.00
Sted:
Statsforvalteren i Agder, Fløyheia, møterom 401
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ordfører, politisk ledelse, kommune administrasjon

Kontaktpersoner