Spørretime om integreringsloven - Oppdatert møteinnkalling

Dato:
14. desember 2023 09:00 - 10:00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren iAgder
Målgruppe:
Ansatte og ledere flyktningtjenesten og voksenopplæringene som jobber med og opp mot integreringsloven

Statsforvalteren arrangerer spørretime for flyktningtjenesten og voksenopplæringene om integreringsloven 14. desember kl. 09.00 – 10.00.

Publisert 30.11.2023

Møtet er åpent for alle som ønsker å delta. Det er ikke nødvendig på melde seg på. 

Vi har hatt tekniske problemer med oppkobling.

Nytt møte er opprettet her:Klikk her for å bli med i møtet

Det er ønskelig at spørsmål sendes inn på forhånd via følgende skjema:

Det er viktig at spørsmål som sendes inn eller tas opp i møtet ikke inneholder sensitive opplysninger. 

 

Spørsmål må sendes til oss innen 08.12.23.  

 

Dato:
14. desember 2023 09:00 - 10:00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren iAgder
Målgruppe:
Ansatte og ledere flyktningtjenesten og voksenopplæringene som jobber med og opp mot integreringsloven