LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Oppdatert 08.04.2024

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Leger i spesialisering

Spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 består av tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

Statsforvalteren har ansvar for å opprette, godkjenne og kvalitetssikre et tilstrekkelig antall LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten. Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (turnusregion Nord, Midt-Vest og Sør-Øst). 

Kurs hos Statsforvalteren

Statsforvalteren tilbyr kurs og gruppeveiledning for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • kurs i offentlig helsearbeid
  • kurs i legevaktsmedisin for LIS1
  • gruppeveiledning for LIS1 i kommunehelsetjenesten
  • opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 27.06.2024

Veilederkurs for LIS1-veiledere i kommunehelsetjenesten

Statsforvalteren har flere ulike oppgaver knyttet til spesialistutdanningens første del for leger (LIS1) i kommunehelsetjenesten, blant annet «kvalifisering av individuelle veileder for LIS1 i kommunehelsetjenesten».


Publisert 21.06.2024

Kurs og veiledning for LIS1 leger høsten 2024

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. september 2023? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.


Publisert 19.01.2024

Kurs og veiledning for LIS 1 leger vår 2024

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. mars 2024? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.


Publisert 22.08.2023

Har din kommune/verksemd LIS i samfunnsmedisin i ny ordning?

Er de i så fall registrert som utdanningsverksemd i samfunnsmedisin?  


Publisert 15.06.2023

Kurs og veiledning for LIS 1 leger høsten 2023

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. september 2023? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.


Publisert 10.01.2023

Kurs og veiledning for LIS 1 leger våren 2023

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. mars 2023? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.


Publisert 28.06.2022

Kurs og veiledning for LIS 1 leger høsten 2022

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. september 2022? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.


Publisert 12.01.2022

Kurs og veiledning for LIS 1 leger våren 2022

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. mars 2022? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.


Publisert 29.06.2021

Kurs og veiledning for LIS 1 leger høsten 2021

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. september 2021? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.


Publisert 13.01.2021

Kurs og veiledning for LIS 1 leger våren 2021

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. mars. 2021? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.