Skjema Tema Beskrivelse
A
Askespredning - søknadsskjema Folk og samfunn Elektronisk skjema for søknad om askespredning kan sendes inn av personer som søker om at egen aske skal bli spredd for vinden, eller det kan søkes om askespredning på vegne av en annen person.
B
Barn og unges rett til å klage på barnevernet Barn og foreldre, Folk og samfunn Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon.
F
Forliksråd - oppnevning av midlertidig stedfortreder Folk og samfunn Elektronisk skjema for oppnevning av en stedfortreder for et forliksrådsmøte eller inntil tre måneder av gangen.
Forliksråd, dommerforsikring Folk og samfunn Medlemmer i forliksrådet skal gi skriftlig forsikring om at de samvittighetsfullt oppfyller sine plikter. Dommerforsikringen sendes til Statsforvalteren.
Forliksrådsmedlemmer - valg av Folk og samfunn Elektronisk skjema for melding om valg av nytt forliksråd og suppleringsvalg
Fri rettshjelp for privatpersoner Folk og samfunn Søknad om fri rettshjelp for privatpersoner - egenerklæringsskjema
Fritak for taushetsplikt Folk og samfunn Sikker sending for søknad om fritak for taushetsplikt elektronisk til Statsforvalteren.
M
Meld fra om kritikkverdig forhold Folk og samfunn En arbeidstaker som får kjennskap til et mulig kritikkverdig forhold på sin arbeidsplass, har rett til å varsle offentlige myndigheter om dette.
Melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljlø Folk og samfunn, Barnehage og opplæring, Barn og foreldre Skjema for å melde i fra om mobbing eller dårlig skolemiljø
P
Politiske partier Folk og samfunn Politiske partier som er registrert i partiregisteret, kan søke om tilskudd.
R
Rettshjelpskalkulator Folk og samfunn Fri rettshjelp
S
Separasjon og skilsmisse Folk og samfunn Søk om separasjon og skilsmisse. Digital søknad henter automatisk inn nødvendige opplysninger, og saksbehandlingstiden blir kortere.
Separasjon og skilsmisse, kopi av bevilling Folk og samfunn Bruk skjemaet til å bestille kopi av skilsmisse- eller separasjonsbevilling.
Søk om separasjon og skilsmisse Folk og samfunn Separasjon og skilsmisse