Skjema Tema Beskrivelse
P
Petroleumslege og dykkerlege Helse, omsorg og sosialtjenester Søk om å bli godkjent som petroleumslege eller dykkerlege.
S
Skjema for fullmakt Helse, omsorg og sosialtjenester Mal som viser hva som er viktig å få med i en fullmakt. Skjemaet kan fylles ut og lastes opp som vedlegg i sikker melding til Statsforvalteren.
V
Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Helse, omsorg og sosialtjenester Før det kan gis helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp, må helsepersonellet som er ansvarlig for helsehjelpen fatte vedtak om nødvendig helsehjelp. Dette skjemaet skal brukes av helsepersonell som skal orientere Statsforvalteren om at slikt vedtak er gjort. Skjemaet krever innlogging via ID-porten.
Vergemålsskjemaer Helse, omsorg og sosialtjenester, Vergemål Digitale vergemålsskjema for ulike henvendelser og søknader.