Skjema Tema Beskrivelse
K
Klage på helsehjelp Helse, omsorg og sosialtjenester Du kan klage til Statsforvalteren hvis du ikke er fornøyd med helsehjelpen du har fått. Du kan også klage på manglende helsehjelp, eller hvis du mener at du har rettigheter som ikke er oppfylt. Når du bruker dette skjemaet, vil vi få de opplysningene vi trenger fra deg for å kunne vurdere klagen din.
P
Petroleumslege og dykkerlege Helse, omsorg og sosialtjenester Søk om å bli godkjent som petroleumslege eller dykkerlege.
S
Skjema for fullmakt Helse, omsorg og sosialtjenester Mal som viser hva som er viktig å få med i en fullmakt. Skjemaet kan fylles ut og lastes opp som vedlegg i sikker melding til Statsforvalteren.
V
Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Helse, omsorg og sosialtjenester Før det kan gis helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp, må helsepersonellet som er ansvarlig for helsehjelpen fatte vedtak om nødvendig helsehjelp. Dette skjemaet skal brukes av helsepersonell som skal orientere Statsforvalteren om at slikt vedtak er gjort. Skjemaet krever innlogging via ID-porten.
Vergemålsskjemaer Helse, omsorg og sosialtjenester, Vergemål Digitale vergemålsskjema for ulike henvendelser og søknader.