Skjema Tema Beskrivelse
Vergegodtgjøring via DFØ-portalen Vergemål For verger som skal sende reiseregning, be om utgiftsrefusjon eller honorar
Vergemålsskjemaer Helse, omsorg og sosialtjenester, Vergemål Digitale vergemålsskjema for ulike henvendelser og søknader.