Skjema Tema Beskrivelse
E
Erstatningsordningene i landbruket Landbruk og mat Erstatningsordning https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Erstatningsordningene-i-landbruket/
M
Melding om reindrift Landbruk og mat Reindrift
R
Regionalt miljøtilskudd Landbruk og mat Miljøtiltak i jordbruket
S
Skogfondssystemet Landbruk og mat Skogbruk
Skogskader Landbruk og mat Skogbruk
Søknad om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål Miljø og klima, Landbruk og mat Søknadsskjema for utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, juletreproduksjon eller pyntegrøntproduksjon
T
Tilskuddsordninger på landbruksområdet Landbruk og mat For kommuner som skal melde fra om behov for midler til tiltak på landbruksområdet for neste år. Skjemaet gjelder NMSK, SMIL og Tiltak i beiteområder. I Nordland er frist for innsending av skjemaet 1. november.