Skjema Tema Beskrivelse
G
Godtgjøring til ekstern mottaker Annet For eksterne mottakere som skal levere reiseregning, utgiftsrefusjon eller kreve honorar. Utbetalingen skjer via appen "Betalmeg". Skjemaet forutsetter at du allerede har registrert deg som bruker.
Godtgjøring til eksterne, registrer ny bruker Annet Hvis det er første gangen du skal kreve honorar eller sende reiseregning til Fylkesmannen, må du bruke dette skjemaet for å registrere deg som ekstern mottaker.
M
Melding fra bedrift/organisasjon Annet Skjema for sikker sending av melding eller ettersending av dokument til Statsforvalteren for bedrifter eller organisasjoner
Melding til Statsforvalteren Annet Skjema for sikker sending av melding til Statsforvalteren, eller ettersending av dokument.
S
Sikkerhetserklæring - Beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap, Annet