Skjema Tema Beskrivelse
B
Barnehagefakta Barnehage og opplæring Barnehage
Barnehager - tilretteleggingsmidler Barnehage og opplæring Barnehageeiere som har ansatte som deltar i videreutdanning i regi av Udir, kan søke om tilretteleggingsmidler.
K
Klage på standpunktkarakter i grunnskolen Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
M
Melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljlø Folk og samfunn, Barnehage og opplæring, Barn og foreldre Skjema for å melde i fra om mobbing eller dårlig skolemiljø
S
Samisk - tilskudd til opplæring Barnehage og opplæring Søknad om tilskudd til opplæring i samisk
Samisk - timer til opplæring Barnehage og opplæring Søknad om timer til opplæring i samisk
Svømming i barnehager - Rapportering på tilskudd Barnehage og opplæring Rapportering av tilskudd for svømmeopplæring i barnehager
Svømming i barnehager - tilskudd Barnehage og opplæring Søknadsskjema for kommuner og frivillige organisasjoner
V
Videreutdanning Barnehage og opplæring Barnehage, grunnskole og videregående opplæring